Tagged: santa

TrainStation – Santa 2013 contracts

Santa is already humming Christmas carols, while the elves are endlessly filling his bag with toys for all the children of the world! He doesn’t even know it yet, but there’s someone who will play a...

Santa contract

TrainStation – Santa contracts 2012

Santa už začal dávať kontrakty, od 1.12.2012 ich dá každý deň a to ich bude až 26. NOVINKA – ku dňu 26.12.2012 prekvapivo pribudli aj ďalšie, celkovo ich je 33.