Tagged: OPD

Brusel schválil presun peňazí na dopravu pre Bratislavu a Košice

Európska komisia 11. apríla 2013 schválila revíziu Operačného programu Doprava. Do roku 2015 sa tak budú realizovať ďalšie projekty v regiónoch dvoch najväčších slovenských miest. Pôjde napríklad o nákup električiek, trolejbusov a dodávku ďalších pohodlných a...

Polka eurofondov na dopravu je už zazmluvnená

Napriek mimoriadne zložitej príprave projektov má v polovici programového obdobia Operačný program Doprava zazmluvnenú viac ako polovicu z celkovej vyčlenenej sumy. Operačný program Doprava má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy,...