Železniciam pribudnú desiatky nových vlakov

Na tratiach v okolí Bratislavy a Košíc bude onedlho premávať ďalších 29 nových komfortných vlakov. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek schválil poskytnutie nenávratného finančného príspevku na tento veľký projekt v hodnote takmer 170 miliónov eur. Projekt Nové vlaky II. bude financovaný z Operačného programu Doprava.

Na trate pribudne 29 nových klimatizovaných vlakov k už dodaným 32 vlakom, ktoré si cestujúci veľmi pochvaľujú. Pohodlné a bezpečné cestovanie sa tak postupne stáva bežnou súčasťou každodenného života pre široký okruh ľudí,“ povedal J. Počiatek. Pripomenul, že tesne pred schválením sú aj ďalšie projekty týkajúce sa dodania trolejbusov a električiek. Projekt električkovej trate do bratislavskej Petržalky by mal byť schválený na jeseň tohto roku.

Všetky projekty vypracoval rezort dopravy v rekordne krátkom čase. „Pred deviatimi mesiacmi som rozhodol nefinancovať v aktuálnom období eurofondov projekt Filiálka, keďže nezávislá štúdia ho vyhodnotila ako ekonomický neefektívny a investične náročný. Európska únia by nám tento projekt nepreplatila a peniaze pre Slovensko by prepadli. Vynaložili sme nesmierne úsilie na prípravu menších, no zato efektívnych projektov pre Bratislavu a Košice s cieľom zlepšiť kvalitu verejnej dopravy, a tým k nej pritiahnuť viac cestujúcich z áut,“ zdôraznil minister.

861.001 Maria

Projekt dodania nových vlakov má oficiálny názov Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu osobnú dopravu v rámci integrovaných dopravných systémov a ministerstvo dopravy naň získalo odporúčanie od poradného orgánu EK (JASPERS). Prijímateľom pomoci je Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v rámci Operačného programu Doprava – prioritná os 4 (Kohézny fond). Výška nenávratného finančného príspevku je 169 967 994,72 eur z toho 85 % je hradených z Kohézneho fondu Európskej únie a 15 % zo štátneho rozpočtu.

Projekt nadväzuje na už úspešne zrealizovaný projekt obnovy železničných koľajových vozidiel ZSSK, avšak tentoraz je úzko prepojený na integrovaný dopravný systém dvoch najväčších miest na Slovensku – Bratislavy a Košíc. Dosah integrovaného dopravného systému je v okruhu 100 km od epicentra. V rámci projektu bude dodaných 9 elektrických poschodových jednotiek, z toho 5 bude premávať na tratiach v okolí Bratislavy a 4 v okolí Košíc. Pribudne tiež 20 dieselových motorových jednotiek, ktoré budú rozdelené pre obe mestá na polovicu. Všetky vlaky budú dodané v priebehu rokov 2014 a 2015.

Podpísaním zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na tento projekt sa zvýšilo zazmluvnenie prioritnej osi 4 v Operačnom programe Doprava o  34 %. Celková kontrahácia OPD sa zvýšila o 4,5% a v súčasnosti je na takmer 70 percentách.

You may also like...