Lístok na vlak kúpite už aj bezkontaktným spôsobom

Oddnes si na bratislavskej hlavnej stanici kúpite cestovný lístok na vlak bez hotovosti bezkontaktným spôsobom. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri tento spôsob platby aj do ďalších slovenských miest tak, že od 5. decembra 2012 budú všetky miesta ZSSK v rámci Komplexného vybavenia cestujúcich (KVC) poskytovať cestujúcim bezhotovostný spôsob platby bezkontaktným spôsobom. Snahou o zlepšenie poskytovaných služieb ZSSK chce byť bližšie k svojím zákazníkom a ich potrebám.

Slovenská sporiteľňa ako zmluvný partner ZSSK v oblasti technickej podpory pre zabezpečenie bezhotovostného platobného styku vybavila v uplynulom období všetky pracoviská KVC novým typom platobného terminálu, ktorý umožňuje realizovať aj bezkontaktný spôsob platby. Spustenie tohto spôsobu prevádzky bolo podmienené úpravou SW aplikácií elektronického systému predaja cestovných dokladov v nadväznosti na novú aplikáciu banky, v záujme plnohodnotnej kompatibility oboch systémov.

Pilotná prevádzka bezkontaktnej platobnej funkcionality bola úspešne realizovaná v praxi na predajnom mieste ZSSK v železničnej stanici Bratislava Petržalka. ZSSK postupne rozširuje nasadenie tejto funkcionality do ďalších predajných miest ZSSK (od 15. 11.2012 predajné miesta Žilina, Poprad, Zvolen, Košice, Spišská Nová Ves). Nakoľko sa v priebehu pilotnej prevádzky nevyskytli žiadne technické komplikácie, postupne ZSSK nasadí tento spôsob platby na všetky predajné miesta ZSSK označené logom KVC.

You may also like...