V IC vlakoch od januára nové ceny a kvalita

Od 1. januára 2012 budú IC vlaky na trase medzi Bratislavou a Košicami  prevádzkované ako komerčné vlaky ZSSK mimo zmluvy o dopravných výkonoch vo verejnom záujme, ktorú má spoločnosť uzavretú so štátom.

Pre tieto vlaky pripravila ZSSK samostatnú tarifnú politiku. Cestovné vrátane rezervácie miesta bude v štyroch cenových kategóriách a troch rôznych cenových úrovniach,  osobitne pre 1. a 2. vozňovú triedu. Výška cien bude závisieť od obsadenosti spojov a doby nákupu cestovného lístka. Čím skôr si cestujúci cestovný lístok kúpi, tým bude lacnejší, podobne ako v leteckej doprave.

350.003 230809 svit

TIP: Zmeny a novinky v železničnej doprave 2011/2012

Cestovné lístky si  bude možné  kúpiť v pokladniciach, cez internet, a vo vlaku za príplatok  1,50€, ale bez nároku na sedenie. Predpredaj na IC vlaky, jazdiace podľa nových taríf, sa začne od 9. decembra 2011. V 1. triede bude súčasťou ceny lístka nápoj (káva, čaj, minerálka) a denná tlač.

Prepravný poriadok IC vlakov vo formáte PDF platný od 1. januára 2012

You may also like...