V roku 2013 Brusel schválil 930 miliónov eur na slovenskú dopravu

Rok 2013 bol pre Operačný program Doprava kľúčový. Dynamika čerpania financií z fondov EÚ sa výrazne zrýchlila, vďaka čomu sa ministerstvu dopravy podarilo odstrániť riziko ich prepadnutia.

Kvalitná príprava a intenzívna komunikácia s Bruselom priniesla ovocie v podobe schválenia šiestich veľkých projektov Európskou komisiou.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek považuje účelné čerpanie eurofondov na dopravu za prioritu súčasnej vlády a jeden z hlavných nástrojov na rast regiónov, rast zamestnanosti a konkurencieschopnosti Slovenska.

861.007

861.007

Certifikované čerpanie financií v OPD je ku koncu roka 2013 vo výške 1 857 252 910,39 eura (48,99 %). Zazmluvnenie je na úrovni 92,46 % z celkovej alokácie (3 504 765 820,76 eura).

Prehľad míľnikov v OPD v roku 2013 v železničnej doprave :

  • Schválenie troch veľkých projektov v Bruseli (modernizácia tratí Nové Mesto n/V – Zlatovce, Beluša – Púchov v súhrnnej hodnote 460 mil. eur + druhý projekt nákupu regionálnych vlakov za 170 mil. eur: rekordne rýchle schválenie)
  • Ukončenie projektu modernizácie trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce
  • Začiatok modernizácie trate v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá
  • Stavebné práce podľa plánu: v budúcom roku ukončenie modernizácie úseku Trenčianska Teplá – Beluša.
  • Rýchla a kvalitná príprava náhradných mestských projektov v Bratislave a Košiciach. Zabezpečenie financovania nákupu 30 električiek, 80 trolejbusov v Bratislave, električka do Petržalky cez Starý most, nákup 29 nových regionálnych vlakov a tiež projekt nákupu električiek v Košiciach a rekonštrukcie električkových tratí v oboch metropolách.
  • Náročné vyrokovanie súhlasu EK s pilotným projektom výstavby terminálu intermodálnej prepravy v Žiline.
  • Ukončenie úspešného projektu nákupu 32 regionálnych vlakov. Spolu s aktuálne realizovaným projektom nákupu 29 vlakov sa do konca roku 2015 vymení viac ako polovica prímestských a regionálnych vlakov na Slovensku.

Rok 2013 bol pre ministerstvo dopravy kľúčový aj v súvislosti s prípravou nového operačného programu pre dopravu na roky 2014 – 2020. Koncom júla 2013 bol na rokovanie vlády SR predložený Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020, tzv. Masterplan, ktorý bol schválený aj Hospodárskou a sociálnou radou SR. Tento strategický dokument je bezprecedentný a bude udávať tempo rozvoja dopravy na nasledujúce roky. Masterplan tvorí základ nového Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

You may also like...