Železničná preprava imobilných bude dostupnejšia v 45 staniciach

Pre zvýšenie kvality cestovania a zlepšenie pohybu osôb s telesným postihnutím Železnice Slovenskej republiky postupne umiestňujú vo vybraných železničných staniciach v rámci Slovenska mobilné zdvíhacie plošiny.

Tieto budú slúžiť pre imobilných občanov na nástup/výstup do/z vlaku. Doteraz tento úkon mohli uskutočniť len pomocou sklápacích a hydraulických plošín umiestnených vo vozňoch osobných dopravcov.

ŽSR uzavreli zmluvu na nákup 45 zdvíhacích plošín v celkovej sume 250 tisíc € bez DPH. V prvej fáze bolo dodaných 21 plošín do 17 staníc:

Bratislava hlavná stanica, Košice, Žilina, Trnava, Piešťany, Poprad Tatry, Devínska Nová Ves, Bratislava Nové Mesto, Bratislava Petržalka, Humenné, Nové Mesto nad Váhom, Banská Bystrica, Prievidza, Vrútky, Galanta, Podhájska, Levice.

zsr_plosina

Zvyšných 24 kusov dodávateľ zabezpečí až po nevyhnutných stavebných úpravách v železničných staniciach Kúty, Bratislava hl. st., Nové Zámky, Štúrovo, Šurany, Leopoldov, Nitra, Trenčín, Trenčianska Teplá, Považská Bystrica, Púchov, Čadca, Kraľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Lučenec, Turčianske Teplice, Štrba, Kysak, Prešov, Michalovce a Čierna nad Tisou.

Mobilné plošiny budú celkovo umiestnené v 39 železničných staniciach. Projekt spolufinancovala EÚ cez Operačný program Doprava.

Mobilná plošina má hmotnosť 190 kg a na jej presun je potrebná ľudská sila. Jej nosnosť dosahuje 300 kg a sklápa sa z dvoch strán. Jednou sa imobilný cestujúci do nej dostane a druhou stranou po vyzdvihnutí nastúpi do vozňa. Energiu na zdvih plošiny dodávajú akumulátory.

Prepravu imobilných cestujúcich zabezpečujú aj dopravcovia, a to radením špeciálnych vozňov s plošinou respektíve zariadením na naloženie a vyloženie imobilného cestujúceho zo súpravy vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko v súčasnosti vlastní 33 takýchto vozňov.

Podľa prepravného poriadku imobilný cestujúci si musí objednať prepravu u osobného dopravcu – Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) najneskôr 48 hodín pred jej uskutočnením. Táto lehota umožňuje rozhodnúť, či sa bude imobilný cestujúci prepravovať prostredníctvom staničných plošín alebo bude do vlaku aj mimoriadne zaradený špeciálny vozeň.

Naloženie a vyloženie cestujúceho (na nástupišti) sa bude prioritne vykonávať pomocou zdvíhacej plošiny vo vozni. Ak ZSSK zistí, že nebude môcť zabezpečiť takýto vozeň, požiada ŽSR o použitie mobilnej plošiny v konkrétnej železničnej stanici. ŽSR následne zabezpečia sprevádzkovanie plošiny (príchod/odchod vlaku na/z určené nástupište, včasné vyrozumenie zamestnanca obsluhujúceho zdvíhaciu plošinu a pod.), ktoré zaručí bezpečné naloženie alebo vyloženie cestujúceho a nespôsobia neprípustné meškanie vlaku.

ŽSR zabezpečuje zaškolenie vybraných zamestnancov na obsluhu mobilných zdvíhacích plošín.

You may also like...