Vďaka eurofondom budeme cestovať do Petržalky električkou

Mesto Bratislava a konzorcium firiem na čele so spoločnosťou Eurovia za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka podpísali zmluvu na výstavbu električkovej trate cez Starý most. Tento významný mestský projekt bude spolufinancovaný z eurofondov cez Operačný program Doprava.

„Dnes stojíme na začiatku novej éry bratislavského Starého mosta. Na svoje plné využitie pre mestskú hromadnú dopravu čaká tento most už desaťročia. Veľmi sa teším, že do Petržalky sa bude dať opäť cestovať električkou, aj keď celkový efekt projektu sa ukáže až po dobudovaní druhej etapy – električkovej trate po Janíkov dvor. Aj na druhú časť projektu sa budeme uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré bude mať Slovensko k dispozícii od roku 2014,“ povedal Ján Počiatek.

Na základe predbežných rokovaní s Európskou komisiou (EK) a technickými poradcami EK JASPERS považuje ministerstvo dopravy tento projekt za dostatočne pripravený. Schválenie projektu zo strany JASPERS sa očakáva v nasledujúcich týždňoch. Rozhodnutie zo strany JASPERS je poslednou podmienkou predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo dopravy. Následne môže byť projekt predložený na EK.

Fakty o projekte „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie“

o Začiatok súťaže: 1/2013
o Víťaz: Eurovia
o Vysúťažená cena: 70 580 170,- EUR s DPH
o Doba výstavby: 24 mesiacov
o Projekt patrí do prioritnej osi č.4 Operačného programu Doprava (OPD)

ganz eg 6d

Ďalšie projekty pre mesto Bratislava  z OPD:

Nákup 80 ks trolejbusov (schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), projekt sa realizuje)

Nákup 30 električiek (schválená národná žiadosť o NFP je predložená na EK, projekt sa realizuje)

Modernizácia električkových tratí v Dúbravke a na Hlavnú stanicu (príprava verejného obstarávania, do konca roka bude predložená žiadosť o NFP)

Vypracovanie územného generelu dopravy, ktorý komplexne zanalyzuje dopravnú situáciu v hlavnom meste a navrhne najvhodnejšie riešenia na rozvoj nosného systému hromadnej dopravy (pred podpisom zmluvy o dielo, žiadosť sa pripravuje) + projekt nákupu 29 dvoch nových vlakových súprav (z toho 15 kusov pre región BA) v hodnote 170 mil. eur. Tento projekt už získal schválenie od JASPERS a je tesne pred schválením na EK)

You may also like...