S Papagájom na podujatie Európske ľudové remeslo

Klub železničných historických vozidiel Poprad a organizátori podujatia Európske ľudové remeslo pozývajú všetkých návštevníkov, priateľov železnice i ľudových remesiel na akciu „S Papagájom na EĽRO“.

Organizátori pripravili pre návštevníkov podujatia možnosť odviezť sa na trase Poprad-Tatry – Kežmarok – Podolínec a späť v sobotu 14. júla 2012 vlakom ťahaným parnou lokomotívou 477.013.

Papagaj 477.013 elro

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.