Tunelmi do Kremnice

Slovenský CB rádioklub v spolupráci s firmou C.B.ONE s.r.o. Handlová a obžianskym združením Prievidzský parostrojný spolok vás pozývajú v rámci CB-PMR stretnutia na Remate na vyhliadkovú jazdu CB vlakom.

Jazda sa uskutoční v závere CB stretnutia v sobotu 22. apríla 2017 s odchodom zo zastávky Remata o 13.30h do stanice Kremnica a späť. Počas jazdy bude prebiehať výklad a zástavky na niekoľkých miestach trasy, plánované je aj zastavenie v najdlhšom tuneli medzi Rematou a Skleným.

Keďže kapacita vlaku je 55 osôb, je nutné sa na jazdu vopred nezáväzne prihlásiť´prostredníctvom formulára. Pri prezentácii počas CB stretnutia budú mať prihlásení prednostné právo na zakúpenie cestovného lístka. Pri nenaplnení vlaku prihlásenými, bude možné zakúpiť si lístky až do naplnenia kapacity vlaku.

2017_04_cb-vlak

Cestovné:

Remata – Kremnica – Remata
– riadni členovia SCBR, ich rodinní príslušníci – 1€
– ostatní – 3€

Pre tých účastníkov CB jazdy, ktorí chcú po návrate z Kremnice pokračovať vlakom až do Prievidze, je príplatok +2 €.