V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach prebieha výstava Svet modelov

Modelárstvo je technická oblasť, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trojrozmerných modelov rozličných objektov, stavieb, výrobných liniek, dopravných prostriedkov v automobilovom, lodnom, alebo leteckom priemysle – v týchto oblastiach je modelárstvo súčasťou dizajnérstva. Ale modelárstvo môže byť aj náplňou života ako záujmovo technická disciplína, ako forma zmysluplnej činnosti.

svet_modelov_vystava2

V Slovenskom technickom múzeu obe tieto disciplíny majú svoje významné zastúpenie a sú často prezentované na výstavách. Dnes otvárame výstavu Svet modelov, ktorá  poskytuje ucelený obraz o modelárstve ako súčasti záujmovo – športovej a technickej činnosti.

svet_modelov_vystava1

Vybraných vyše 330 modelov dokumentuje 6 modelárskych odborností v celom priereze jednotlivých súťažných disciplín a kategórií, pričom sú dodržané športové a súťažné pravidlá modelárstva. Svedčí o tom množstvo vystavených trofejí , ocenení a úspechov, ktoré členovia Model klubu VSŽ počas svojej 40 ročnej existencie získali. Táto výstava, podľa vyjadrení zanietených autorov, ktorí svoje modely zapožičali, predstavuje to najlepšie z oblasti modelárstva na Slovensku.

svet_modelov_vystava3

svet_modelov_vystava4

Návštevník tu nájde unikátne  modely a ich doplnky z oblasti leteckého, lodného, raketového, automobilového, plastikového a železničného modelárstva. Veríme, že výstava svojím zameraním vzbudí záujem o túto technickú disciplínu a nájde mnoho obdivovateľov,  či už rádiom ovládaných makiet lietadiel, vetroňov, plachetníc alebo   historických lodí, vláčikov a železníc. Ich čaru určite podľahne množstvo najmä mladých návštevníkov. Výstava je aktivitou košických modelárov a ich príspevkom svojmu mestu pri príležitosti Košice – EHMK 2013.

2013_01_stm_modely