Vlakom so zľavou na 34. Slovenský zraz cykloturistov do Starej Ľubovne

Železničná spoločnosť Slovensko ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov  pripravila  ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia 34. Slovenského zrazu cykloturistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške 25%.

V dňoch 23.08.2012 – 26.08.2012 sa uskutoční 34. Slovenský zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch.

Účastníci  34. Slovenského zrazu cykloturistov v Starej Ľubovni si majú možnosť  zakúpiť spiatočný cestovný lístok s 25 % zľavou ( poznámka na vydanom cestovnom doklade: „VLAKOM NA SLOVENSKÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV“ ) z akejkoľvek železničnej stanice na Slovensku  do železničnej stanice: Stará Ľubovňa.

34. Slovenský zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch

Cestovný lístok na cestu späť platí len po opečiatkovaní platného spiatočného cestovného lístka pečiatkou organizátora podujatia.

Zľava platí len v rámci vnútroštátnej prepravy v 2. vozňovej triede vo všetkých vlakoch osobnej dopravy, okrem vlakov kategórie InterCity a na trati RegioJet ( Komárno – Dunajská Streda – Bratislava Nové Mesto ).

Miestenky, lôžkové a ležadlové lístky si účastníci platia v plnej výške.

Zľava sa nevzťahuje na cestovné za batožinu ( bicykel ).

Cestovné lístky s uvedenou ponukou je možné zakúpiť si v pokladniciach ZSSK v predpredaji od 23.júla 2012.

Začiatok platnosti spiatočného cestovného lístka ( začiatok nástupu cesty ) si môže cestujúci zvoliť sám v termíne od 22.08.2012 do 26.08.2012. Cestu späť je potrebné ukončiť najneskôr  27. augusta do 24. hodiny.