Rekonštrukcia koľajového pluhu KP-1 z Ostravy v MDC Bratislava

KP-1-pred renovaciou

Reštaurovanie koľajového pluhu KP 1 vykonáva Múzejno-dokumentačné centrum vlastnými silami od augusta 2013. Cieľom je uviesť pluh do vystavovateľného stavu a následne ho umiestniť do expozície Železničného múzea Bratislava východ. V súčasnosti prebieha odstraňovanie starých náterov a bola demontovaná strecha.

2012_KP–1_02

2012_KP–1_01

pluh_pocas_cistenia

pluh_bez_strechy

poskodeny_odkvap

Koľajový pluh KP – 1 (r.v. 1970, výrobca Mechanisace traťového hospodářství Praha, závod ČSD Traťové výrobné dielne Trnava, výr. č. 17) predstavuje zástupcu prvých pluhov na úpravu štrkového lôžka, ktoré slúžia na rozhŕňanie štrku do predpísaného profilu, prípadne na prihŕňanie štrku do dosahu strojných čističiek. Tento typ bol vyvinutý v polovici 60. rokov 20. storočia. Konštrukčne ide o nadstavbu na traťovom vozíku s nosnosťou 4 t. Nadstavba je zváraná, pozostáva z valcovaných profilov a trubiek a má 4 priečne a výškovo nastaviteľné čapy pre výkyvne uložené radlice. Vpredu v smere jazdy sú dve šikmé čelné radlice s krytom cez koľajnicu umožňujúce rozhŕňať štrk a premiestňovať ho aj cez koľajnicu. Tieto sú zakotvené v ráme, ktorý sa spúšťa mechanicky. Každá radlica sa môže vychýliť v uhle 30° na každú stranu. Dve bočné radlice umiestnené súmerne na obidvoch stranách pluhu upravujú štrk do predpísaného profilu. Radlice sú konštruované tak, že časť radlice je pevná a zdvíha/spúšťa sa lanovým navijakom. Dĺžka pevnej časti je 3,28 m. Ďalším navijakom sa zdvíha/spúšťa druhá predná časť radlice, ktorá má dĺžku 2,0 m. Táto je otočná a umožňuje prihŕňať štrk zo vzdialenosti 2,32 až 3,2 m. Na konci podvozku sú dve šikmé zadné radlice uložené v ráme. Ovládané sú lanovými navijakmi. Sú zhotovené tak, že ich prevažná časť je z vonkajšej strany príslušnej koľajnice. Slúžia na prihŕňanie prebytočného štrku od bočných radlíc do priestoru medzi koľajnicovými pásmi. Maximálne množstvo štrku hrnutého jednou radlicou je 0,5 m3. Dĺžka celého pluhu v pracovnej polohe je 7,75 m, hmotnosť je 6,2 t. Pluh je vybavený pre otočenie do opačného smeru vlastným zdvíhacím zariadením. Pri preprave pluhu sa používali traťové vozíky, avšak pri práci bol vyžadovaný rušeň, najčastejšie rad T 211.0. Pracovná rýchlosť bola 10 km/h, rýchlosť pri preprave bola 40 km/h. Priemerný výkon pluhu je 300 m/h, pričom podľa stavu štrku v štrkovom lôžku mohol dosahovať až 2000 m/h. Tieto pluhy boli v prevádzke od roku 1974 nahradzované modernejšími pluhmi PUŠL 71 s vlastným pohonom. Predmetný koľajový pluh bol do zbierok MDC získaný 7.6.1989 kúpou od Dopravního podniku města Ostravy. V súčasnosti sa nachádza v depozitári MDC v depe Bratislava východ.

KP-1_dob.fotoKP-1  – dobová fotografia pri práci

PUŠL 71PUŠL 71 – Velké Hamry

Pluh KP – 1 je spomenutý aj v knihe “Speciální drážní vozidla”

od autorov Peter Bado a Václav Jelínek

KP-1_knihaOjedinělá publikace shrnuje informace o speciálních drážních vozidlech, která byla nebo stále jsou důležitá pro udržení železničního provozu na našich tratích, používají se při opravách železničních staveb a železničního svršku. Kniha je de fakto encyklopedií těchto „ Speciálních vozidel“. Samostatné kapitoly jsou věnovány vždy určitému druhu vozidel ( drezíny, stroje na pokládku kolejí, kolejové jeřáby, mechanizmy na odstraňování sněhu, pluhy, atd.) a jednotlivým typům. Autoři přehledně a přitom stručně informují o všech používaných vozidlech naší i zahraniční výroby. Texty doplňují technická data a velké množství barevných a černobílý fotografií.

Vydání:  1., Rok: 2012, Vazba: vázaná, Rozměry: 215x303mm, Počet str. : 368, Barevné/černobílé foto: 617/202

viac o tejto knihe sa docitate na VLAKY.NET 

You may also like...