Do Bratislavy sa vrátila historická Viedenská električka

Lokomotívu GANZ Eg 6 dnes priviezli z Rakúska na Slovensko. Legendárna Viedenská električka sa tak po 70 rokoch vrátila do Bratislavy. Podarilo sa to vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavského okrášľovacieho spolku, občianskeho združenia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a Fondu Táne Rosovej.

Bratislavský župan Pavol Frešo považuje historickú električku za symbol toho, že koľajová doprava v Bratislave má svoju tradíciu a chce, aby sa aj vďaka pomoci z eurofondov stala nosným dopravným systémom v rámci Bratislavy a celého kraja. „Je to veľmi silný záväzok, aby v oblasti koľajovej dopravy, v oblasti nosného dopravného systému nielen v Bratislave ale aj v Bratislavskej župe boli koľajnice tým, na čom budú ľudia v budúcnosti jazdiť. Chceme im ponúknuť takú alternatívu, aby mohli vystúpiť zo svojich áut a pohodlne používať či už vnútromestské alebo prímestské vlaky,“ povedal Pavol Frešo.

Roman Delikát z Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy uviedol, že časť peňazí sa podarilo vyzbierať aj vďaka verejnej zbierke.„Električku sa podarilo zachrániť pred zošrotovaním. Technická pamiatka, ktorá po 98 rokoch vlastne išla do výslužby, neskončila na smetisku dejín, ale bude zrekonštruovaná do historickej podoby a bude môcť slúžiť aj naďalej,” uviedol. Podľa výkonného riaditeľa Bratislavského okrášľovacieho spolku Maroša Mačuhu je električka ikonou všetkých Bratislavčanov, preto chce, aby bola umiestnená v centre mesta, nie aby bola súčasťou múzea “schovaná verejnosti”.
Kúpna cena lokomotívy predstavuje 9 500 €, náklady na prevoz sú 3 000 €. Cena za rekonštrukciu lokomotívy do vystavovateľnej podoby je cca 10 000 €. Počíta sa s úpravou konštrukciu lokomotívy, súčasťou toho bude odstránenie hrdze, drobné opravy, obnovenie pôvodného náteru tmavozelenej farby, oprava interiéru do historickej podoby. Po tejto etape bude lokomotíva pripravená slúžiť ako exponát pre verejnosť. V druhej časti rekonštrukcie, čo si vyžiada ďalšie financie, budú vykonané úpravy smerujúce k plnej funkčnosti lokomotívy. Po jej kompletnej oprave bude možné lokomotívu využívať na jazdách pri špeciálnych príležitostiach.
Elektrická lokálna železnica Bratislava – Viedeň bola v prevádzke v rokoch 1914 – 1945 a dotvárala neopakovateľnú charizmu Bratislavy. Po zániku lokálnej dráhy sa dve špeciálne vyrobené vozidlá pre bratislavský úsek, GANZ Eg 5 a 6, dostali do Rakúska. Lokomotíva GANZ Eg 6, slúžila svojmu pôvodnému účelu ešte tento rok a do dôchodku odišla vo výbornom stave. Pôvodný majiteľ, firma Stern a Hafferl, sa ju napriek tomu rozhodol ponúknuť na predaj alebo zošrotovanie.
Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy sa pri získavaní prostriedkov na záchranu lokomotívy stretol s veľkým ohlasom, ktorý presiahol hranice Slovenska. Spolu s partnermi plánuje lokomotívu zrekonštruovať do pôvodnej podoby a prinavrátiť verejnosti.
Klub sa aj naďalej obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri získavaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu lokomotívy GANZ Eg 6. Pomôcť záchrane legendárnej električky je možné prispením ľubovoľnej čiastky na účet 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914.