Dopravný podnik Košice vyhlásil tretí ročník fotosúťaže

Dopravný podnik mesta Košice vyhlásil ďalší ročník fotosúťaže pod názvom MHD včera a dnes. Fotografická súťaž je jednou z aktivít, ktorou sa dopravný podnik tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorý vyhlasuje Európska komisia každoročne v týždni od 16. – 22. septembra.

„V rámci Európskeho týždňa mobility bude súčasťou nášho programu fotosúťaž. Preto sme pre záujemcov pripravili 3. ročník fotosúťaže pod názvom Mestská hromadná doprava včera a dnes,“ uviedla PR manažérka Michaela Karaffová.

Pre súťažiacich je určite zaujímavé, že tri najlepšie fotografie budú ocenené. Z fotografií, ktoré autori zašlú, košický dopravný podnik vyberie desať najlepších. „Autori troch najlepších fotografií dostanú od DPMK cestovné v hodnote 90 €, 50 €, 20 €,“ dodáva Karaffová.

Súťažné fotografie treba odovzdať najneskôr do 14. septembra do 10:00. Samozrejme, musia spĺňať aj potrebné kritériá kvality, viac informácií nájdete v podmienkach súťaže. Vyhodnotenie bude počas Dňa otvorených dverí DPMK, ktorý sa uskutoční 18. septembra.

Podmienky súťaže:

 1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba nepodnikateľ.
 2. Účastník odovzdá fotografiu v digitálnej podobe (na nosiči dát) s rozmermi najmenej 2048 bodov x 1536 bodov (3,1 megapixelov).
 3. Autor pripojí písomné prehlásenie, že fotografie sú jeho originálnym dielom.
 4. Autor pripojí písomné prehlásenie, že odovzdaním súťažných fotografií udeľuje DPMK, a. s. licenciu na použitie diel na propagáciu DPMK, a. s., najmä na použitie na výstavách, ktorých spoluorganizátorom bude DPMK, a. s. alebo ním poverená nezisková organizácia, uverejnenie v podnikovom časopise Košický dopravár a na webových stránkach www.dpmk.sk a imhd.sk, a na použitie na propagačných materiáloch vrátane iných médií.
 5. Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 fotografie.
 6. Do súťaže budú zaradené fotografie doručené osobne do podateľne DPMK alebo poštou na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, 043 29 Košice do 14. septembra 2011 do 10.00 hod., nezabudnite zásielku označiť textom: FOTO SÚŤAŽ DPMK.
  Do súťaže budú zaradená aj fotografie doručené mailom na adresu fotosutaz@dpmk.sk. V tom prípade však nezabudnite zaslať dve písomné prehlásenia podľa bodu 3. a 4. Podmienok súťaže. na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, 043 29 , heslo: FOTO SÚŤAŽ DPMK.
 7. Nezabudnite uviesť kontaktné údaje: meno, priezvisko, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

Kritériá hodnotenia:

 • pridržanie sa témy súťaže – MHD včera a dnes
 • originalita a nezaujatosť pohľadu
 • dokumentačná hodnota fotografie
 • fotografická a technická úroveň fotografie

Hodnotiť bude 5-členná komisia zložená zo zástupcov DPMK, a. s. a externých odborných hodnotiteľov.

Vyhodnotenie:

 • Vyhodnotenie a predstavenie fotografií verejnosti sa uskutoční: 18. 9. 2011 počas Dňa otvorených dverí DPMK na Bardejovskej ulici.

Ceny:

 • Ceny pre prvé tri miesta: cestovné v hodnote 90 €, 50 €, 20 € (180-dňový, 90-dňový, 30-dňový PCL alebo ostatné druhy CL – približná cena 180-dňového, 90-dňového resp. 30-dňového nezľavneného predplatného cestovného lístka alebo hodnota nabitia elektronickej peňaženky alebo iné cestovné lístky v danej hodnote).

Európsky týždeň mobility je vyhlásený Európskou komisiou každoročne v septembri. Ide o osvetovú kampaň zameranú na občanov, na používanie verejnej dopravy, cyklistiky, pešej dopravy a podporu európskych miest a obcí pri presadzovaní udržateľnej mobility.
Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je: Alternatívna doprava

You may also like...