Geocaching – po stopách železníc

Geocaching. Ešte stále sa nájde dosť ľudí, pre ktorých je toto trochu tajomne znejúce slovo úplnou neznámou, iní majú o jeho obsahu len veľmi hmlistú predstavu. Ak patríte do jednej z týchto dvoch skupín, pokúsime sa vám v nasledujúcich riadkoch stručne priblížiť, čo to vlastne geocaching je a akú má súvislosť so svetom železníc.

Zjednodušene povedané, geocaching je hra ktorej cieľom je hľadanie pokladov. Táto trochu romanticky znejúca činnosť v sebe spája nádych dobrodružstva, spoznávanie nových miest, riešenie logických hádaniek a v neposlednom rade aj zábavu a vzrušenie. Samozrejme, pri geocachingu sa nehľadajú stredoveké, či pirátske cennosti, všetko funguje trochu inak. Jeho základom sú totiž skrýše, ktoré vytvárajú bežní ľudia na rôznych verejne prístupných miestach a za splnenia zopár nenáročných podmienok môže skrýšu vytvoriť úplne každý. Takéto skrýše sa vytvárajú hlavne na zaujímavých miestach s peknými vyhliadkami, v blízkosti historických pamiatok, dôležitých objektov, alebo prírodných krás. V zásade je však skrýšu možné vytvoriť kdekoľvek, samozrejme s rešpektovaním vlastníckych práv majiteľa pozemku a platných zákonov.

Pod skrýšou sa najčastejšie rozumie plastová nádoba, pevne uzatvorená, aby sa do nej nedostala vlhkosť. Skrýše môžu byť rôznej veľkosti od nano, teda úplne maličkej, cez microcache, ktorá má veľkosť približne krabičky od liekov až po veľké (large), ktoré majú obsah niekoľko litrov. Vo vnútri skrýše sa spravidla nachádza zápisník, do ktorého sa môžete podpísať a zanechať odkaz pre ostatných geocacherov a tiež rozličné drobnosti – malé hračky, figúrky, odznaky, teda skutočný poklad:-) Jednu z týchto drobností si z pokladu môžete vziať, niečo iné tam však musíte vložiť, aby poklad našli aj tí, čo prídu po vás.

Skrýše môžu byť navyše rôzneho druhu, od klasických, ktoré tvorí len jediná nádoba, cez multicache, skladajúce sa z niekoľkých samostatných skýš na malom území, po záhadné, na ktorých nájdenie je potrebné vyriešiť nejakú úlohu. Existujú aj ďalšie, menej rozšírené typy skrýš, v drvivej väčšine prípadov sa však stretnete práve s týmito tromi typmi.

Ten, kto skrýšu vytvorí, následne zverejní na internete jej zemepisné súradnice, pomocou ktorých ostatní geocacheri túto skrýšu hľadajú. Nevyhnutnou podmienkou je preto vhodný navigačný prístroj. Kedysi sa na tento účel používali hlavne turistické navigácie, skutočný boom geocachingu však nastal s príchodom chytrých telefónov so vstavanými GPS čipmi a pripojením na internet. Vďaka nim sa hľadanie skrýš stalo oveľa jednoduchším a postupne vznikli viaceré aplikácie, s ktorými je hľadanie skrýš úplne iným zážitkom. Tieto aplikácie si predstavíme v ďalšej časti tohto miniseriálu o geocachingu.

Vďaka geocachingu je možné spoznať mnoho stavieb ktoré súvisia so železnicami – zabudnuté tunely, majestátne viadukty, unikátne železničné konštrukcie či romantické starodávne staničky. Niektoré z nich vám budeme postupne predstavovať a verte nám, že sú to miesta, ktoré potešia srdce každého železničného nadšenca.

You may also like...