Jarné vypaľovanie trávy ohrozilo riadenie vlakov

V utorok 20. 03. 2012 o 18:30 hod. v dôsledku požiaru, ktorý spôsobilo vypaľovanie trávy, došlo k výpadku telekomunikačných služieb Železničných telekomunikácií na trati Bratislava – Rača – Nové Mesto nad Váhom, ktoré ohrozilo bezpečnosť a plynulosť riadenia dopravy na železničnej dopravnej ceste.
Požiar pri vypaľovaní trávy v lokalite vchodového návestidla do Trnavy spôsobil spečenie káblového vedenia v káblovej šachte, v dôsledku čoho došlo k nefunkčnosti spojenia. Železničné telekomunikácie zabezpečili presmerovanie a prekonfigurovanie služieb.

Od identifikovania výpadku začali intenzívne práce na zabezpečení náhradného spojenia, ktoré sa v dátových službách podarilo obnoviť 21. 03. 2012 o 00:30 hod. a v hlasových službách  o 2:30 hod. ráno.

You may also like...