Košická koľaj 2011

Modul Klub Košice a hosťujúci Klub Železničných Modelárov v Kokave nad Rimavicou Občianske združenie avVio a Základna škola s Materskou škôlkou na Želiarskej 4 v Košiciach pri príležitosti 50. výročia vzniku organizujú Stretnutie modulovej železnice v mierke TT – Košická koľaj 2011.

Stretnutie sa uskutoční vo veľkej telocvični ZŠ s MŠ na Želiarskej 4, Mestská časť Košice – Ťahanovce 30.9-2.10.2011. Stretnutie je pre prihlásených účastníkov. Verejnosti bude prístupné 30. septembra v čase 9 – 12 hod. pre školy a 13 – 18 hod. pre verejnosť; 1.10. v čase 9- 17 hod a 2.10. v čase 10 – 13 hod.