Ľahké vlaky budú premávať do centra Košic

Dohodu o projektoch Integrovaného dopravného systému v Košiciach a okolí dnes predstavili minister dopravy Ján Figeľ, košický župan Zdenko Trebuľa a viceprimátor Košíc Ladislav Lazár. Spoločným zámerom je naštartovať projekty, ktoré prispejú k odľahčeniu dopravy v druhom najväčšom meste Slovenska a priľahlom regióne.

Ide o tri projekty za približne 68 miliónov eur. Budú financované prostredníctvom eurofondov z Operačného program Doprava. Pre ľudí žijúcich v Košiciach a obyvateľov Košického samosprávneho kraja, ktorí do metropoly východu denne cestujú, prinesú zvýšenie priamej dostupnosti cieľov ciest v centrálnej mestskej zóne, zlepšenie možnosti prestupov na iné druhy MHD, zníženie celkového času cesty, pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie hromadnou dopravou, odľahčenie individuálnej dopravy a zníženie dopravných nehôd. V neposlednom rade to zníži negatívnych vplyvy dopravy na životné prostredie v Košiciach.

Hlavnou investíciou bude modernizácia a výstavba koľajovej trate (IKD) v Košiciach z Námestia Maratónu mieru na Staničné námestie s predpokladanými investičnými nákladmi 32 miliónov eur.

Zrekonštruovaná trať pôjde v dnešnej trase električkovej trate (dĺžka modernizovanej trate – 3,14 km). Okrem obnovy trate sa zrekonštruuje aj osem zastávok a terminál na železničnej stanici. Na jednotlivých zastávkach sa predĺžia nástupištia až na 80 m, čo umožní rýchlejší nástup a výstup cestujúcich. Rozšíri sa zastávka a obratisko na Staničnom námestí a zapojenie trate do južného zhlavia železničnej stanice Košice. Tento projekt umožní nasadenie ľahkých koľajových vozidiel (tram-train, ktoré budú zakúpené v budúcom programovom období eurofondov) zo smeru od Prešova a Margecian a ich priamy prechod cez Terminál Sever na trate integrovanej koľajovej dopravy v meste. Obyvatelia košického regiónu zo smeru od Moldavy nad Bodvou sa dostanú sa bez prestupov priamo do centra Košíc. Výstavba by mala trvať od roku 2013 do roku 2015.

[singlepic id=178 w= h= float=]

Druhým projektom je výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou – mesto.

Ľuďom v západnej časti Košického samosprávneho kraja tento projekt prinesie modernú spoločnú zastávku pre autobusy a ľahké koľajové vozidlá. Zabezpečí sa tým nadväznosť prímestskej autobusovej dopravy na koľajovú dopravu. Na jednej strane krytého nástupišťa bude miesto pre nástup a výstup deviatich autobusov naraz a na druhej strane bude nástupište na vlakové spojenie. Projekt, ktorý je situovaný v blízkosti obytnej zóny, počíta aj s vybudovaním nového parkoviska Park and Ride s takmer 70 parkovacími miestami pre autá, stojanmi na bicykle a 20 miest pre autobusy. Vybudovaním terminálu sa vytvoria podmienky pre presun cestujúcich z verejnej autobusovej a osobnej automobilovej dopravy na nosný dopravný systém koľajovej dopravy v širšej aglomerácií Košíc. Odľahčí sa dopravná záťaž na mesto Košice: prímestské autobusové linky zo smeru od Moldavy, Turne nad Bodvou, Medzeva nebudú zachádzať až do Košíc, ale budú končiť v termináli v Moldave (odtiaľ pôjdu cestujúci tram-trainom). Predpokladané investičné náklady na výstavbu terminálu sú 6,3 mil. eur a výstavba prebehne medzi rokmi 2013-2015.

Ďalším projektom je elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou (21,2 km).

Zabezpečí sa tým zvýšenie rýchlosti, kvality prepravy, počtu spojov a ekologizácia dopravy. Projekt počíta s úpravou zabezpečovacieho zariadenia, čím sa zvýši bezpečnosť na príslušných železničných priecestiach. Na elektrifikovanej trati budú premávať ľahké koľajové vozidlá, ktoré budú môcť jazdiť aj po súčasnej električkovej trati v Košiciach. V rámci tohto projektu sa zmodernizuje aj veľmi exponovaná zástavka Hutníky pri US Steel Košice. Železiarne na mieste zastávky verejnej koľajovej dopravy otvoria novú bránu do závodu, čo pomôže zamestnancom US Steelu pri príchodoch a odchodoch do práce. Predpokladané investičné náklady sú 29,3 mil. eur a predpokladaná doba výstavby je 2013-2015.

 [nggallery id=9]