Modernizovná jednotka 813+913.110 získala Krištálový Merkúr 2013

Inovačné aktivity ako výsledky výskumu a vývoja predstavujú hybnú silu rozvoja ekonomiky a vytvárajú predpoklad budúcej konkurencieschopnosti determinovaný novými poznatkami.

Význam inovácii narastá s prebiehajúcimi celospoločenskými zmenami ako sú turbulentná doba, recesia, globalizácia, udržateľnosť’. Inovácie sú jedným z prostriedkov, ktoré v prostredí zmien pomáhajú subjektom napĺňať svoje poslanie a ciele a zároveň ovplyvňovať a formovať svoje okolie.

M 813 - 913

M 813 – 913

S cieľom propagovať’ inovačné aktivity, povzbudit’ podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám a zvýšiť’ informovanost’ verejnosti o aktivitách v oblasti inovácii, Banskobystrická regionálna komora SOPK a Banskobystrický samosprávny kraj ocenili inovácie za 20. ročník súťaže o cenu za inovácie ,,Krištáľový Merkúr 2013″.

Súťaž sa vyhlasuje v štyroch kategóriách:

  • Produktová inovácia nižšieho rádu,
  • Produktová inovácia vyššieho rádu,
  • Technologická inovácia, organizačná inovácia, inovácia v oblasti marketingu,
  • Mladý inovátor, určená mladým ľud’om do 30 rokov.

zos_kristalovy_merkur_2013

You may also like...