Na železnici začne platiť 2. zmena cestovného poriadku od 9. júna 2013

ZSSK informuje, že od nedele 9. júna 2013 začne platiť 2. zmena cestovného poriadku (CP) 2012/2013. Okrem zmien v diaľkovej a regionálnej doprave, týkajúcich sa zlepšenia prípojovosti vlakov, novinkou je opäť zavedenie reklamného produktu “Meno vlaku”, prostredníctvom ktorého si podniky a inštitúcie môžu kúpiť názov vlaku. Od 9. júna  sa mení názov IC vlaku 503 (pôvodne Gerlach) a IC 506 (pôvodne Kriváň) na “UNION POISŤOVŇA”.

V ponuke na zmenu názvu sú všetky vlaky v osobnej železničnej doprave. Zmena názvu je možná dvakrát do roka, k hlavnej zmene cestovného poriadku v decembri a k plánovanej 2. zmene CP v júni.

Cena za názov vlaku je závislá od konkrétnych dohodnutých podmienok spolupráce.

Zmeny v diaľkovej doprave

 • vo vlakoch R 800 a 801 Poľana bude ležadlový vozeň nahradený lôžkovým vozňom
 • vlaky R 801 Poľana a R 813 Sitno budú zastavovať v železničnej stanici Turňa nad Bodvou
 • vlak R 700 Inovec vedený zo stanice Nové Mesto nad Váhom a vlak R 701 Inovec bude mať zmenené obmedzenie:
  • v úseku Bratislava hl. st. – Trenčianska Teplá: „ide v „X“ („X“ – ide v pracovné dni, spravidla pondelok až piatok), nejde 22.XII. – 6.I.“
  • v úseku Trenčianska Teplá – Žilina: „ide v (5) a 28.III., 31.X., nejde 28.XII., 4.I., 29.III., 1.XI., a od 5.VII. do 23.VIII.“
 • vlak R 1505 bude mať príchod do Prešova 20:34 h, bude vytvorený prípoj smer Bardejov, Os 9219 Prešov odchod 20:38 h
 • pri vlakoch EC 270/271 a EC 276/277 bude možná zjednodušená preprava batožín, rozšírená preprava bicyklov pod dohľadom cestujúceho s povinnou rezerváciou
 • v úseku Banská Bystrica – Bratislava hl. st. jazdí od 21.4.2013 zavedený nový vlak R 1530, Banská Bystrica odchod 17:21 – Bratislava hl. st. príchod 21:07. Vlak je vedený s obmedzením „ide  v (7), nejde 30.VI.-25.VIII.“ Vlak  zastavuje ako vlaky diaľkovej dopravy a navyše v Hronskej Dúbrave a Hliníku nad Hronom

350 Gorila

Zmeny v regionálnej doprave

 • kalendárne obmedzenie vlaku Os 5068 je zmenené na „ide denne“ v úseku Topoľčany – Nitra a vlaku Os 5040 na „ide denne“ v úseku Nitra – Nové Zámky, čím sa vytvorí víkendový prípoj v Šuranoch s R 814 smer Bratislava
 • z  dôvodu zabezpečenie prípoja v železničnej stanici  Zbehy, bude z  Nitry vedený nový vlak Os 5138, Nitra odchod 13:17 h, Zbehy príchod 13:39 h s obmedzením „nejde v 7“ s prípojom na vlak R 724 smer Bratislava
 • v železničnej stanici Nové Zámky bude vytvorený prípoj medzi vlakom R 873 zo smeru Bratislava a vlakom Os 4913

Regionálna doprava – Žilinský a Trenčiansky kraj

 • z dôvodu výlukových prác Železníc SR, správcu dopravnej infraštruktúry, výrazne sa upravuje celá sieť rýchlikov, REX a osobných vlakov na úseku Púchov – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom, vrátane časti prípojných vlakov smer Myjava, Nemšová a Lúky pod Makytou
 • na zvýšenie cezhraničného prepojenia s ČR sa predlžujú trasy vybraných dopoludňajších vlakov na úseku Javorník nad Veličkou – Myjava, ktoré následne nadväzujú na sieť vnútroštátnych spojov na obidvoch stranách hranice
 • na hornej Nitre sa vzájomnou zmenou obmedzení 4 vlakov (z denne na „X“ a z „X“ na denne) vytvára možnosť nových víkendových prepojení Nitry a Prievidze, kde týmto riešením budú na seba v Topoľčanoch nadväzovať vlaky počas pracovných dní aj počas dní pracovného pokoja
 • na úseku Vrútky 21:06 h– Liptovský Mikuláš 22:19 h sa ruší trasa Os 7859, ktorá je v tomto čase z časti pokrytá trasou R 613 (Vrútky 20:57 h) a na podnet cestujúcich sa denne zavádza vlak nový v časovej polohe Žilina 21:25 h – Liptovský Mikuláš 22:59 h

Región Zvolen

 • na trati 154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica bol mimoriadnou zmenou od 1.4.2013 vytvorený prípojný vlak k R 1530 do Hronskej Dúbravy Os 6214 (Banská Štiavnica 17:30 h – Hronská Dúbrava 17:59 h) ako alternatíva k vlaku Os 6212. Preto bolo zmenené aj obmedzenie na vlaku Os 6212 na „ide v nedeľu od 30.6. do 25.8.“
 • vlak Os 5731 bude vedený v sobotu a vo sviatok už z Nových Zámkov (odchod 13:03 h), skráti sa tým pobyt v Šuranoch na 2 minúty – odchod zo Šurian a príchod do Levíc ostávajú nezmenené
 • z dôvodu vyhovenia väčšiemu počtu žiakov a študentov bude zmenený príchod vlaku Os 7704 do Banskej Bystrice na 7:07 h (Brezno odchod 6:03 h). Následne z technologických dôvodov nastanú zmeny aj pri vlakoch Os 7700, Os 7702, Os 7706, Os 7701, Os 7703 a Os 7705
 • na trati Tisovec – Rimavská Sobota bude zmena polohy vlaku Os 6703  Tisovec odchod 5:58 h – Rimavská Sobota príchod 6:54 h, následne bude posunutý aj vlak Os 6702 Rimavská Sobota odchod 6:05 h – Tisovec príchod 7:08 h

757_005

Región Košice

 • z dôvodu skrátenia pobytu v železničnej stanici Prešov bude vlak Os 8773 vedený v úseku Lipany – Prešov v neskoršej časovej polohe Lipany odchod 12:33 h, Prešov 13:10 – 13:13 h, rovnako dôjde k zmene u vlaku Os 8778 vedený v úseku Prešov – Lipany v skoršej časovej polohe Prešov 19:02 – 19:05 h, Lipany príchod 19:41 h
 • pre skrátenie prestupného času na R 800 v železničnej stanici Prešov bude vlak 8781 vedený v neskoršej časovej polohe Lipany odchod 20:45 h, Prešov príchod 21:22 h, vlak 8750 bude vedený v skoršej časovej polohe Prešov odchod 20:05 h, Lipany príchod 20:41 h
 • vlak REX 980 bude z dôvodu zabezpečenia prípoja od vlaku Os 8903 v železničnej stanici Strážske vedený v úseku Strážske – Nižný Hrabovec v neskoršej časovej polohe Strážske odchod 6:27 h, Nižný Hrabovec príchod 6:35 h
 • z dôvodu vytvorenia prípoja na R 800 v ŽST Prešov zo smeru Humenné, bude vlak 9122 vedený v (7) v skoršej časovej polohe Humenné odchod 19:52 h, Prešov príchod 21:22 h
 • z dôvodu vytvorenia prípoja na R 1504 v železničnej stanici Prešov zo smeru Bardejov, bude vlak 9212 vedený v (7) v skoršej časovej polohe Bardejov odchod 13:53 h, Prešov príchod 15:02 h.