Na železniciach začala celoeurópska policajná akcia Modrá 24

Na Slovensku sa dnes v ranných hodinách (14.5.2012 od 07.00 hodiny) začala v obvode železničných dráh medzinárodná policajná akcia európskej siete RAILPOL. RAILPOL je medzinárodná organizácia združujúca ozbrojené bezpečnostné zbory pôsobiace v obvode železničných dráh. Dvadsaťštyrihodinová policajná akcia s názvom Modrá 24 potrvá až do zajtrajšieho rána (15.5. 2012 do 07.00 hodiny). Celoeurópska akcia má názov podľa farby železníc, ktorou je modrá.

railpol logo

Cieľom policajnej akcie je preventívne pôsobenie v obvode železničných dráh. Príslušníci železničnej, dopravnej a poriadkovej polície plnia počas akcie úlohy súvisiace so železničnou dopravou, ochranou života, zdravia a majetku. Tieto úlohy v rámci akcie plnia aj ostatné členské krajiny RAILPOLu v celej Európe.

Na železniciach, vo vlakoch a na staniciach najčastejšie dochádza k priestupkom proti majetku. Poškodenými sú nielen cestujúci, ale aj majetok železničných spoločností. Policajti preto svoju činnosť sústredia na predchádzanie krádeží v priestoroch železničných staníc, v ich okolí a vo vybraných vlakoch. Vo vlakoch sa polícia zameriava na kontrolu podozrivých osôb vstupujúcich do vlaku, pohybujúcich sa bezdôvodne po vlakovej súprave a na kontrolu odložených batožín. Pátrajú tiež po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti spáchanej v obvode železničných dráh. Pri práci policajtom pomáhajú aj služobné psy, ktoré hľadajú najmä omamné a psychotropné látky. Policajti sa zameriavajú aj na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov. V súvislosti so železničnou dopravou kontrolujú ich dodržiavanie zo strany cestujúcich. V súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky aj zo strany účastníkov cestnej premávky a dopravcov.

Policajný zbor bude podobné akcie v obvode železničných dráh realizovať aj v budúcnosti. Ich účelom je zvyšovať bezpečnosť železničnej dopravy.