Nové eurovlaky zvýšili úroveň cestovania na Slovensku

Nasadenie nových prímestských a regionálnych vlakov prináša na železnice komfort, na aký sme zvyknutí z vyspelých krajín sveta. Na slovenských železniciach premáva už 24 nových jednotiek, ktoré boli obstarané v rámci Operačného programu Doprava. V nasledujúcich rokoch pribudnú ďalšie.

Obnova prímestských vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko je financovaná s pomocou eurofondov z Operačného programu Doprava. V rámci projektu sa od roku 2010 do roku 2013 postupne realizuje dodávka 10 kusov elektrickej poschodovej jednotky radu 671, 12 kusov dieselovej motorovej jednotky radu 861, 10 kusov poschodovej súpravy typu push-pull a tiež úprava 10 kusov lokomotív radu 263 a dodávka dvoch lokomotív 381.

381_001

Desať dodaných elektrických poschodových jednotiek radu 671 jazdí na tratiach: Nové Mesto nad Váhom – Žilina – Košice, Košice – Lipany, Košice – Čierna nad Tisou, Žilina – Čadca. Dieselové motorové jednotky, ktorých bolo doteraz dodaných sedem kusov, premávajú na tratiach v okolí Humenného, Prešova a Košíc. Zvyšných päť kusov bude premávať na tratiach medzi Novými Zámkami, Nitrou a Prievidzou.

671.001 Liptovský Mikuláš

Sedem vlakov radu 951 – typu push-pull (ťahaný-tlačený) jazdí na tratiach: Kúty – Štúrovo, Nové Zámky – Komárno, Bratislava – Nové Mesto nad Váhom.

V nových vlakových súpravách cestujúcich už na prvý pohľad príjemne prekvapí veľkorysý osobný priestor, ako aj priestor na batožinu. Vozne sú vybavené jednotným typom pohodlných mäkkých sedadiel a pre každé dvojsedadlo je k dispozícii zásuvka pre napájanie osobného počítača. V lete cestujúci určite ocenia účinné vetranie a klimatizáciu, v zime zase dobre fungujúce kúrenie. K celkovému pohodliu cestujúcich prispieva aj nízka úroveň vnútorného hluku.

Samozrejmosťou vozňov je vlakový „rozhlas“ a informačné LED tabule, ktoré informujú o najbližších cieľových staniciach. Výrobca týchto moderných súprav myslel aj na bezpečnosť cestujúcich. Vo vlaku monitorujú situáciu kamerové systémy.

861.001 Maria

Ľahšie cestovanie pre imobilných cestujúcich
Nové vlakové súpravy okrem komfortu cestovania prinášajú výhody aj pre invalidných spoluobčanov, uľahčujú im napríklad nástup a výstup. Vysoké schodíky, ktoré sťažovali nástup do vlaku aj zdravým cestujúcim, nahradili široké nízko podlažné vstupné dvere. Tie umožňujú rýchly, pohodlný a bezpečný nástup a výstup cestujúcich aj s batožinou.

Pre imobilných spoluobčanov rezort dopravy pripravuje aj ďalší projekt v rámci Operačného programu Doprava. V snahe zjednodušiť cestovanie vlakom imobilným cestujúcim pripravuje projekt zavedenia zdvíhacích plošín v 40 železničných staniciach. Tzv. malý projekt s celkovými nákladmi 1,35 milióna eur už ministerstvo dopravy schválilo. Hoci prijímateľom pomoci sú Železnice Slovenskej republiky, je to spoločný projekt so ZSSK. Obsluhu plošín budú zabezpečovať zamestnanci ZSSK v spolupráci so zariadeniami sociálnych služieb, prípadne s obcami.

263.005

Nový projekt štartuje v budúcom roku
Dodaním celkovo 32 nových vlakov a dvoch rušňov do júna budúceho roku dobré správy pre slovenských cestujúcich nekončia. Z nového projektu bude do roku 2015 s prispením fondov EÚ zakúpených ďalších 29 kusov moderných vlakov za 180 miliónov eur. Financie pochádzajú z Prioritnej osi č.4, ktorá je zameraná na podporu integrovaných dopravných systémov (IDS) v Bratislave a Košiciach. Tento projekt, spolu s ďalšími ôsmymi projektmi schválila vláda 19. decembra,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Dvadsať dieselových a deväť elektrických vlakov bude premávať v okolí dvoch najväčších slovenských miest. Cieľom je, aby sa železničná infraštruktúra stala základom dopravnej sústavy, na ktorú budú nadväzovať ostatné druhy dopravy (napr. mestská hromadná doprava či prímestská autobusová doprava), vrátane individuálnej automobilovej a cyklistickej dopravy. Železničná doprava je preferovaná ako rýchly, kapacitný a ekologický základ dopravného systému.

Hlavným cieľom projektov v oblasti IDS je zlepšiť ponuku a dostupnosť železničnej dopravy, ponúknuť cestujúcim nové zastávky a stanice bližšie k zdrojom a cieľom ich ciest.

951.002+951.003

You may also like...