Od decembra 2013 bude premávať viac vlakov

Už o niekoľko mesiacov bude posilnená vlaková doprava na tratiach na území celého Slovenska. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým počíta v zmenách, ktoré prinesie úprava taktového grafikonu v decembri.

Po desaťročiach poklesu výkonov v železničnej doprave sa obyvatelia konečne dočkajú zahustenia spojov, pretože objem odjazdených vlakových kilometrov navýšime o 480-tisíc,“ povedal minister dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. „Ak by sme navýšenie prerátali na počet dní a počet vlakov, každý deň bude v priemere premávať o 26 vlakov viac,“ dodal minister. Pripomenul, že v grafikone 2013/2014 nedôjde k rušeniu žiadnych tratí a ani k redukcii spojov na existujúcich tratiach.

Tento týždeň minister schválil poskytnutie nenávratného finančného príspevku na nové vlakové súpravy v hodnote takmer 170 miliónov eur financovaný z Operačného programu Doprava. Na trate tak pribudne 29 nových klimatizovaných vlakov k už dodaným 32 vlakom. „Naše kroky tak po rokoch stagnácie prinášajú na železničné trate nový rozmer, ktorého výhody pocítia cestujúci každý deň,“ zdôraznil.

Navýšenie počtu vlakových kilometrov od decembra 2013 umožnilo minuloročné zavedenie taktového grafikonu. Ten zaviedol na koľajnice poriadok a vďaka nemu jazdia vlaky v pravidelných intervaloch, ktoré ľudom uľahčia orientáciu vo vlakovej doprave. Krytie zvýšených nákladov si budeme rezort dopravy uplatňovať pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2014.

Ďalším krokom ministerstva je optimalizácia jestvujúceho systému tak, aby bol nastavený jednotný štandard železničnej dopravnej obsluhy aspoň na najvyťaženejších tratiach a optimalizácia regionálnych prípojov.

Grafikon 2013/2014 sa bude sústreďovať na rovnomernú železničnú obsluhu počas celého dňa. Ide predovšetkým o dopravnú obsluhu významných spádových centier, kde budú vlaky premávať počas špičky každú hodinu a v dvojhodinovom takte mimo špičky s posledným vlakom po 20-tej alebo 22-hej hodine. V odôvodnených prípadoch existujú však aj výnimky z taktového časovania tak, aby boli uspokojené potreby cestujúcich.

757_005 a 350_019

Stručný prehľad plánovaných zmien:

Zo 480-tisíc vlakových kilometrov je približne 170 000 použitých na kompletizáciu rýchlikového spojenia SR – ČR v úseku Žilina – Púchov – Horní Lideč zo 4 na 6 párov rýchlikov, premávajúcich denne. Zvyšnými výkonmi boli posilnené spoje nasledovne:

V regióne severného Slovenska (oblasť Žilina) bol nárast dopravných výkonov využitý najmä na dobudovanie taktovej dopravnej obsluhy na:

 • traťovom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín
 • traťovom úseku Žilina – Rajec
 • traťovom úseku Žilina – Čadca spolu s vytvorením nadväzností na vlaky IC ZSSK
 • traťovom úseku Žilina – Liptovský Mikuláš
 • traťovom úseku Myjava – Vrbovce, (tu s ohľadom na zabezpečenie kvalitnejšieho prepojenia s ČR)

V regióne východného Slovenska (oblasť Košice) bol nárast dopravných výkonov využitý najmä na dobudovanie taktovej dopravnej obsluhy na:

 • traťovom úseku Košice – Štrba
 • traťovom úseku Poprad Tatry – Stará Ľubovňa
 • traťovom úseku Košice – Lipany s vytvorením nadväzností na všetky vlaky R a IC ZSSK
 • traťovom úseku Košice – Čierna nad Tisou
 • traťovom úseku Prešov – Humenné
 • traťovom úseku Prešov – Bardejov

V regióne stredného Slovenska (oblasť Zvolen) bol nárast dopravných výkonov využitý najmä na dobudovanie taktovej dopravnej obsluhy na:

 • traťovom úseku Fiľakovo – Tisovec (vzhľadom na veľký interval medzi rýchlikmi na tejto trati nejde o taktovú dopravu v pravom zmysle slova)
 • traťovom úseku Lučenec – Utekáč
 • traťovom úseku Brezno – Banská Bystrica

Na rozhraní západného a severného Slovenska bola posilnená doprava na trati Nitra – Topoľčany – Prievidza.

Vo viacerých prípadoch ide o zavedenie nových osobných vlakov, často ale ide aj o zmenu obmedzení tak, aby boli jednotlivé nadväznosti zabezpečované denne a tak vytvorili kompaktnú a previazanú kostru železničnej dopravnej obsluhy celého Slovenska.

You may also like...