Projekty v Trenčianskom kraji dokončíme včas

Eurofondové dopravné projekty v Trenčianskom kraji pokračujú podľa harmonogramu a predpokladáme, že budú dokončené v pôvodnom termíne. Na dnešnom kontrolnom dni projektov financovaných z fondov EÚ to povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Aj keď pre ľudí v Trenčíne nie je obdobie výstavby veľkých dopravných projektov najpríjemnejšie, výsledok bude určite stáť za to. Okrem zlepšenia dopravnej situácie sú totiž tieto projekty aj významným stimulom do hospodárskeho oživenia stredného Považia,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek.

Kontrolovaným projektom bola modernizácia železničného koridoru medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou. V tomto prípade ide o úsek, ktorého  termín dokončenia je prakticky totožný s termínom, dokedy je možné čerpať peniaze z tohto programového obdobia. Plánovaný termín ukončenia prác je december 2015. „Je dôležité, že staviteľ si tento fakt uvedomuje  a robí všetko pre to, aby bol úsek odovzdaný včas,“ povedal priamo na mieste modernizácie trate J. Počiatek.

Ďalším dnes kontrolovaným významným eurofondovým projektom je výstavba cestného mosta v Trenčíne. Dnes sú ľudia v tomto meste odkázaní na jediný cestný most ponad Váh. Ak sa na tomto kľúčovom úseku stane dopravná nehoda, kolabuje doprava v celom meste. Zástupcovia zhotoviteľa ubezpečili ministra Jána Počiatka, že projekt výstavby nového cestného mosta pokračuje podľa plánov a dokončený bude už koncom marca roku 2015. Už dnes sa pritom na tejto stavbe podarilo preinvestovať viac ako 25 percent z celkového príspevku, ktorý nám poskytne Európska únia.