Spomienkový akt v Budkovciach

Za železničným nešťastím spred dvadsiatich rokov bola krádež – tento mesiac si ho železničiari pripomínajú.

Dňa 3. augusta 2012 sa v železničnej stanici Budkovce konala spomienková slávnosť venovaná obetiam železničného nešťastia z roku 1992. Pri tejto príležitosti bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa s menami šiestich obetí tejto tragédie. Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili predstavitelia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.

Čelnú zrážku dvoch nákladných vlakov spôsobila krádež prípojných lán k stykovým transformátorom a ďalšieho výstroja stykových transformátorov. Na traťovom úseku Budkovce – Drahňov – Vojany tak prestala existovať elektrická a optická kontrola. V tento čierny deň pre unitárne slovenské železnice zbytočne vyhaslo šesť ľudských životov, ktorých hodnotu nemožno vyčísliť, ale je vyššia než hodnota odcudzených zabezpečovacích súčiastok a zariadení. Na trati bola na deň prerušená doprava a celkové materiálne škody presiahli sumu 38 mil. Kčs.