Ukončená modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce

Tretí z veľkých železničných projektov v rámci aktuálneho finančného rámca eurofondov je hotový. Za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka bola dnes v Trenčianskych Bohuslaviciach slávnostne ukončená modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce, ktorej súčasťou je aj úplne nový železničný tunel.

Modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. je  súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a nadväzuje na predchádzajúce zmodernizované úseky Bratislava Rača – Trnava a Trnava – Nové Mesto nad Váhom. V rámci úseku v dĺžke 17,5 kilometrov sa zmodernizovala technická infraštruktúra, vrátane zastávok a železničných staníc.

Turecky_vrch3

Súčasťou projektu bola aj výstavba nového železničného tunelu cez Turecký vrch s dĺžkou 1775 metrov, ktorý bol uvedený do predčasného užívania v júli 2012.  Železničný tunel cez Turecký vrch je prvý na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný podľa technických špecifikácií pre interoperabilitu (TSI) pre konvenčné trate.

Tento projekt sa realizoval v rámci Operačného programu Doprava 2007-2013, v prioritnej osi č.1 (železničná infraštruktúra). Celkové oprávnené náklady sú vo výške 230 miliónov eur, Európska únia Slovensku refunduje 195 154 622  miliónov eur. EK schválila žiadosť o finančný príspevok  na projekt v apríli tohto roku.