Úrad OSN pre transeurópske železnicu bude na Slovensku ďalšie tri roky

Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ a výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie OSN Ján Kubiš dnes podpísali Dodatok k Dohode medzi SR a OSN o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc.

Podpisom dodatku sa predĺžila pôsobnosť úradu na Slovensku na ďalšie trojročné obdobie, teda do konca decembra 2014.

„Oceňujem prácu, ktorá sa vykonáva v rámci projektu Transeurópskych železníc. Slovensko uvíta aktivity v oblasti rozvoja infraštruktúry tak, aby sa dosiahlo zvýšenie tovarových tokov a tranzitu tovarov cez našu krajinu. Takisto uvítame podporu východo-západného prepojenia cez Slovensko, aby sa stalo aj súčasťou hlavných ťahov v rámci TEN-T,“ povedal minister dopravy Ján Figeľ.

Slovensko je členskou krajinou projektu Trans-European Railways (Transeurópske železnice) Európskej hospodárskej komisie OSN. Projekt Transeurópskych železníc funguje od roku 1990. Je založený na spolupráci medzi štátmi strednej, východnej a juhovýchodnej Európy v oblasti podpory a rozvoja železničnej infraštruktúry. Finančne ho podporuje OSN zo svojho rozvojového programu. Projekt je jedinou medzinárodná platformou, ktorá zahŕňa ucelenú problematiku železničnej dopravy a snaží sa prispieť k vyššiemu štandardu železničnej siete v celej Európe.