V Bratislavskom kraji postačí jeden lístok na vlaky i autobusy

Už v marci budú môcť obyvatelia Záhoria so zakúpeným predplatným cestovým lístkom cestovať do Bratislavy akýmkoľvek vlakom či autobusom. Umožní im to integrovaný dopravný systém, do ktorého sa postupne zapojí celý Bratislavský samosprávny kraj.

„Realizácia projektu integrovaného dopravného systému na území bratislavského kraja vstupuje do finálnej fázy. Jeho zavedenie uľahčí cestovanie desaťtisícom ľudí, odbúra bariéry pri výbere spojov a verejná doprava bude bližšie reálnym potrebám cestujúcich,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák. A dodal, že zároveň dôjde ku skvalitneniu verejnej dopravy. Do systému budú postupne zavedené prvky ako maximálny prípustný interval medzi spojmi, minimálny počet spojov za deň či maximálna vzdialenosť zastávky od obývanej oblasti.

Pilotný projekt integrovanej dopravy odštartuje 1. marca v okrese Malacky, odkiaľ budú môcť cestujúci na základe zakúpeného predplatného lístka (takzvanej „električenky“ či „mesačníka“) cestovať do Bratislavy a späť spojmi všetkých štyroch dopravcov v regióne. Jeden predplatný lístok tak bude stačiť na vlaky, prímestské autobusy i bratislavskú mestskú hromadnú dopravu. Cestujúci si bude môcť bez obmedzení vybrať akýkoľvek spoj Železničnej spoločnosti Slovensko, Regio Jet, Slovak Lines i Dopravného podniku Bratislava. Po tom ako spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava obstará potrebné označovače lístkov, budú môcť cestujúci na všetkých spojoch využívať aj jednorazové lístky.

ids_ba

Základným predpokladom pre spustenie projektu integrovanej dopravy v bratislavskom kraji bol taktový grafikon, ktorý začal platiť v decembri uplynulého roku. Zaviedol vlakové spoje v pravidelných časových intervaloch, na ktoré tak môžu nadväzovať autobusy a prípoje môžu v prípade meškania vyčkať. Po doladení taktového grafikonu, ktoré bude v tomto roku prebiehať vo viacerých krokoch, sa bude do projektu postupne zapájať aj zvyšok bratislavského kraja. Integrácia dopravy sa pritom nezastaví na hraniciach kraja či štátu, mali by sa do nej zapojiť aj prihraničné linky. Tie jazdia napríklad do maďarskej Rajky,  rakúskych i českých obcí.

Skúsenosti zo zahraničia ukázali, že vytvorenie integrovaného dopravného systému prispelo k výraznému nárastu počtu prepravených cestujúcich. To sa odrazilo aj na zvýšení tržieb, ktoré mohli následne smerovať do rozvoja služieb a skvalitnenia ponuky.

Koordinácia vlakov a autobusov v celoslovenskom meradle je v tomto roku jednou z priorít Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR. Cieľom je vytvoriť efektívny systém s minimálnymi súbežnými spojmi, v ktorom budú vlaky predstavovať nosný prvok. Vláda SR zaviazala koncom minulého roku rezort dopravy, aby najneskôr v novembri predstavil takýto návrh riešenia. Ministerstvo preto rokuje s vyššími územnými celkami, ktoré sú objednávateľmi prímestskej autobusovej dopravy a čiastočne ju financujú aj zo svojich zdrojov. Koordinácia a integrácia verejnej dopravy v súčasnosti najďalej postúpila v bratislavskom kraji.

Zdroj: TA3