Veľká výmena skúseností železničných modelárov

Občianske združenie Vláčikovo Vás pozýva na nultý ročník jedinečnej akcie pre železničných modelárov, ktorá sa uskutoční cez víkend 26 – 27. mája 2012. Miestom konania stretnutia bude Železničné múzeum Bratislava Rendez.

Veľká výmena skúseností je podujatie určené pre všetkých súčasných alebo budúcich železničných modelárov bez rozdielu mierky. Cieľom stretnutia je podeliť sa o svoje skúsenosti, načerpať nové poznatky od ostatných účastníkov podujatia a pomôcť začínajúcim modelárom. A tiež v neposlednom rade príjemne stráviť víkend v spoločnosti ľudí s rovnakými záujmami.

Vlacikovo OZPodujatie bude pozostávať z niekoľkých blokov workshopov, počas ktorých si účastníci sami vyberú modelárske témy, ktoré ich najviac zaujímajú. Každý workshop bude mať svojho moderátora experta, ktorý bude usmerňovať diskusiu a viesť skupinu s cieľom výmeny skúseností z danej témy železničného modelárstva. Moderátorom sa môže stať každý jeden z Vás. Veľká výmena skúseností je podujatie od modelárov pre modelárov, a preto je nutný aktívny prístup každého jedného účastníka, moderátor len vedie diskusiu, ale necháva priestor pre vzájomnú interakciu účastníkov. Skupinky na jednotlivých workshopoch budú pozostávať z 5-10 ľudí.

Každý účastník si môže vybrať 6 prioritných tém a 2 náhradné témy, na ktorých by sa rád zúčastnil či už ako moderátor alebo účastník. Súčasťou podujatia bude i prehliadka múzea so sprievodcom, jazdenie na veľkom modulovom koľajisku, súťaž o najkrajší ručne vyrobený model či spoločná opekačka.

Počas akcie Veľká výmena skúseností je zabezpečené ubytovanie v spacích vozňoch vo vlastných spacákoch, a tiež je zabezpečená strava počas celého dňa.

Cena pre účastníka vrátane stravy a ubytovania: 15 €
Cena pre moderátora vrátane stravy a ubytovania: 5 € (preto neváhaj a vyber si aspoň jednu tému, ktorú budeš moderovať – oplatí sa to a nie je to vôbec ťažké!)

Počet účastníkov akcie je limitovaný, preto sa treba prihlásiť čím skôr na emaile vlacikovo@gmail.com. Prihlášky príjmame do 20.5.2012.

Zoznam tém podujatia Veľká výmena skúseností i ostatné informácie nájdete na stránke www.vlacikovo.sk.

You may also like...