Veselé vianoce a PF 2012 praje STREKA.NET

Po roku je tu obdobie, počas ktorého by sme mali zvoľniť tempo, užívať si dni voľna a stráviť vianočný čas s ľuďmi, ktorých máme radi a na ktorých nám záleží. Veď Vianoce sú obdobím zázrakov, kedy sú všetci ľudia k sebe láskaví, všetci majú k sebe bližšie a všetky srdcia naplnia láskou a spolupatričnosťou.

vesele vianoce a PF 2012Foto: Oravská lesná železnica