Vlak zdravých pľúc

ZSSK v stredu  16. novembra 2011  vypraví dva vlaky, v ktorých sa uskutoční sprievodná akcia  „Vlak zdravých pľúc“ k Medzinárodnému dňu bez fajčenia.

Základné pľúcne funkcie – spirometriu a obsah hladiny oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu si cestujúci môžu dať bezplatne zmerať vo vlakoch:

  • R 603 Obchodné centrum Mirage (odchod z Bratislavy o 7.57 h – Košice príchod 13.53 h)
  • R 612 Ružín (odchod z Košíc o 16.07 h – Bratislava príchod 22.03 h).

Akciu organizuje Slovenská lekárska spoločnosť v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

ZSSK už niekoľko rokov vypravuje všetky svoje vlaky ako nefajčiarske vlaky, preto  chce aj  touto aktivitou  prispieť k prevencii  pľúcnych ochorení a podpore zdravého životného štýlu.

You may also like...