Vlakom do múzeí a galérií – apríl 2013

Železničná spoločnosť Slovensko spoločne so svojimi partnermi ponúka možnosť využiť jednodňovú ponuku na zvýhodnenú prepravu vlakom (tam a späť) spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku.

Ponuka je v platnosti od 9. do 30. apríla 2013 a využiť ju môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR v expresných vlakoch (Ex), rýchlikoch (R), RegionalExpresoch (REX), zrýchlených vlakoch (Zr) a osobných vlakoch (Os) v 2. triede.

Minimálny počet detí v skupine je 10 + 1 dospelý vedúci. Na každú ďalšiu skupinu 10 detí (aj neúplnú) má nárok na prepravu 1 dospelý sprievodca.

Cena za prepravu vlakom je 0,20 € na každých začatých 50 km pre každé dieťa (preprava sprievodcov je v cene prepravy detí). Vstupné do múzeí a galérií je individuálne. O jeho výške, ako aj o ponúkaných zľavách je potrebné informovať sa v jednotlivých múzeách a galériách.

Platnosť spiatočného cestovného dokladu je 1 deň (iba v deň návštevy múzea/galérie).
Pri použití miestenkových vlakov odporúčame zakúpenie miesteniek.

671.001 Liptovský Mikuláš

Ponuka platí len vo vlakoch ZSSK.

Nie je ju možné využiť vo vlakoch kategórie IC.

Ponuku je možné využiť v čase jej platnosti v dňoch: utorok, streda, štvrtok a sobota.

Ako postupovať v prípade využitia ponuky?

  1. škola kontaktuje múzeum/galériu zo zverejneného zoznamu (zoznam je zverejnený v spodnej časti tejto stránky) a dohodne si termín návštevy,
  2. po potvrdení termínu návštevy múzea/galérie škola vyplní formulár s menným zoznamom účastníkov,
  3. kompletne vyplnený formulár (vo formáte .doc) zašle na e-mailovú adresu muzeum@slovakrail.sk
  4. ZSSK schváli a potvrdí prepravu (ZSSK si vyhradzuje právo v prípade prekročenia kapacity plánovaného vlakového spojenia zabezpečiť prepravu iným vhodným vlakovým spojením po dohode s kontaktnou osobou školy, resp. prepravu odmietnuť) a zašle škole potvrdený formulár o schválení prepravy (vo formáte .pdf),
  5. potvrdeným formulárom o schválení prepravy sa škola preukáže pri nákupe cestovných dokladov a následne pri kontrole cestovných dokladov vo vlaku,
  6. pri návšteve múzea/galérie je škola povinná nechať si formulár potvrdiť pečiatkou, podpisom a dátumom navštíveného múzea/galérie.

Čo budete pri ceste vlakom potrebovať?

Pri ceste tam: cestovné lístky + formulár potvrdený ZSSK a školou.
Pri ceste späť: cestovné lístky + formulár potvrdený ZSSK, školou a múzeom/galériou.

Upozornenie!

Z kapacitných dôvodov je nevyhnutné objednať si každú prepravu najneskôr 3 pracovné dni pred plánovanou cestou na adrese muzeum@slovakrail.sk.

Príjem a vybavovanie objednávok bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 h.

Všetky ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa Prepravného poriadku ZSSK.

You may also like...