Výluky vlakov osobnej dopravy v Bratislave pokračujú

Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že aj v mesiacoch september a október 2012 budú pokračovať v železničnej stanici Bratislava hl.st. výluky v osobnej železničnej doprave.

Dôvodom je rekonštrukcia trolejového vedenia, ktorú realizujú Železnice SR, správca dopravnej infraštruktúry.

V dňoch  27. septembra – 8. decembra 2012:

 • vlaky Zr 1870, Zr 1871, Zr 1872, Zr 1873, Zr 1874 a Zr 1875 budú odrieknuté na trati Bratislava hl.st. – Malacky a opačne,
 • vlak Os 2308 bude odrieknutý na trati Bratislava hl.st. – Zohor.

Dňa 26. septembra:

 • vlak Os 4650 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 13.13 h.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy:
REX 2511  + 6 min, REX 2515  + 6 min, REX 2519  + 6 min, REX 2520  + 2 min, REX 2523  + 6 min, REX 2524  + 2 min, REX 2527  + 6 min, REX 2528  + 2 min.

Dňa 27. septembra:

Na železničnej zastávke Bratislava – Železná studienka sa nastupuje a vystupuje do / z  vlakov osobnej dopravy v smere Kúty – Bratislava na opačnej strane.
Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
REX 2511  + 6 min, REX 2515  + 6 min, Os 2014  + 9 min, REX 2519  + 6 min, Os 2072  + 7 min, REX 2523  + 6 min, Os 2020  + 7 min, REX 2527  + 6 min.
ŽST Bratislava – Lamač:  Os 2025  + 2 min.

Dňa 28. septembra:

Na železničnej zastávke Bratislava – Železná studienka sa nastupuje a
vystupuje do / z  vlakov osobnej dopravy v smere Bratislava – Kúty na opačnej strane.
Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
REX 2511  + 6 min, REX 2515  + 6 min, Os 2014  + 9 min, REX 2519  + 6 min, Os 2072  + 7 min, REX 2523  + 6 min, Os 2020  + 7 min, REX 2527  + 6 min.
ŽST Bratislava – Lamač:  Os 2025  + 2 min.

Dňa 29. septembra:

 • vlaky Os 3002 a Os 3004 mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 3007, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Rača, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 12.04 h,
 • na železničnej zastávke Bratislava – Vinohrady sa nastupuje a vystupuje do / z vlakov osobnej dopravy v smere Žilina – Bratislava na opačnej strane.

Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
R 604  + 10 min, R 605  + 7 min, R 607  + 7 min, Os 3011  + 10 min, Os 3027  + 5 min.

Bratislava HLrekonstrukcia

V dňoch 30. septembra a 1. októbra:

 • vlak Os 4650 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 13.13 h,
 • na železničnej zastávke Bratislava – Vinohrady sa nastupuje a vystupuje do / z vlaku Os 3026 na opačnej strane.

Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
Os 2008  + 3 min (dňa 30.9.), EC 273  + 3 min, REX 2508  + 8 min, REX 2511  + 6 min, REX 2512  + 8 min (dňa 1.10.), REX 2519  + 6 min.

Dňa 2. októbra: 

 • vlak Os 4650 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 13.13 h.

Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
REX 2508  + 8 min, REX 2512  + 8 min.

Dňa 3. októbra:

Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
Os 3032  + 3 min.

Dňa 10. októbra:

 • vlaky Os 4608 a Os 4650 mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 4607, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o   8.54 h,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 13.13 h,
 • na železničnej zastávke Bratislava – Vinohrady sa nastupuje a vystupuje do / z vlakov osobnej dopravy v smere Bratislava – Štúrovo na opačnej strane.

Predpokladané meškanie vlakov v ŽST Bratislava hl.st.:
Ex 531  + 6 min.

Dňa 11. októbra:

 • vlaky R 838, Os 4608, Os 4618 a Os 4650 mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 4607, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o   8.54 h,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 13.13 h,
 • vlak Os 4617, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 16.06 h.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v ŽST Bratislava hl.st.:
Os 2015  + 5 min.

V dňoch 13. – 16. októbra:

 • vlak Os 3036 v dňoch 13., 14. a 15.10. mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava – Nové Mesto,
 • vlak Os 3001 v dňoch 14., 15. a 16.10., na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o 4.31 h,
 • vlak Os 4601 v dňoch 14., 15. a 16.10., na trati Bratislava hl.st. – Bratislava – Vajnory, bude odrieknutý a vypravený zo ŽST Bratislava – Nové Mesto s odchodom o  4.40 h,
 • na železničnej zastávke Bratislava – Vinohrady do/z vlaku R 801 sa nastupuje a vystupuje na opačnej strane.

V ďalších dňoch až do konca októbra výluky nemajú vplyv na osobnú dopravu, preto obmedzenia v osobnej doprave nebudú.

Počas konania výluk v železničnej stanici Bratislava hl.st. budú prípojné vlaky čakať, v zmysle čakacích časov, len v prípade priaznivej prevádzkovej situácie.

You may also like...