Vymeňte svoje auto za vlak a môžete ušetriť až 14 EUR

Železničná spoločnosť Slovensko ponúka mimoriadnu cenu cestovného 10 EUR pre všetky IC vlaky v 2. vozňovej triede.  Ak sa na Deň bez áut v sobotu 21. septembra rozhodnete cestovať IC vlakom, môžete ušetriť až 14 EUR.

350.003 230809 svit

Ponuka je platná dňa 21. septembra pre všetky IC vlaky v 2. vozňovej triede, pre všetky typy cestujúcich a pre všetky cenové úrovne. Pre cestujúcich, ktorí  podľa Cenníka cestovného na IC vlaky platia nižšiu cenu ako 10 EUR, platí  nižšia cena cestovného. Doplatok do 1. vozňovej triedy nie je možný. Ostatné tarifné a prepravné podmienky platia podľa Prepravného poriadku IC vlakov ZSSK.

Predpredaj cestovných lístkov začne od 10. septembra 2013 priamo v pokladniciach ZSSK (s KVC – komplexné vybavenie cestujúcich).

You may also like...