Za štyri dni pracovníci ŽSR zvládli rozsiahlu rekonštrukciu

Od pondelka 27. mája do štvrtka 30. mája 2013 bolo na železničnej trati Košice – Prešov poriadne rušno. Dôvodom boli rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré zahŕňali preloženie trate, opravu železničného mosta a železničného priecestia.

Tieto rekonštrukčné práce priniesli aj niekoľko obmedzení vlakovej dopravy. Pre cestujúcich bola zriadená náhradná autobusová doprava z Drienovskej Novej Vsi do Prešova a späť. Avšak, aby boli obmedzenia čo najmenšie a trvali čo najkratšie, železničiari všetky potrebné práce naplánovali a zrealizovali naraz. Na tomto úseku sa uskutočnila výmena mostníc na moste v km 11,652 (pri Kendiciach), oprava železničného priecestia v km 13,223 (Haniska) a preložka trate v km 15,313 – 15,013 v Prešove.

zsr_mostari_na_moste_pri_Kendiciach

Preloženie trate vykonávali Železničné stavby Košice, a.s. z dôvodu výstavby nadjazdu, ktorý je súčasťou stavby obchvatu Prešova.

Železničiari využili túto skutočnosť a aj ďalšie pripravované spomínané rekonštrukcie (most a priecestie) naplánovali v rovnakom čase, a tak sa podarilo obmedziť osobnú železničnú dopravu na minimum.

zsr_prelozka_trate_v_PO

Demontáž koľaje na moste aj na priecestí realizovali zamestnanci Strediska miestnej údržby mostného a traťového obvodu Prešov rovnako ako aj ďalšie potrebné práce.  Na železničnom moste v Kendiciach vymenili mostári 102 mostníc, očistili a opravili pásnice pod mostnicami. Nový náter dostala mostovka a vykonali sa aj  ďalšie drobné opravy potrebné k zlepšeniu technického stavu mosta. Náročné prípravné práce sa vykonali aj na železničnom priecestí, keďže išlo o výmenu novej konštrukcie v celej šírke priecestia. Nová priecestná konštrukcie STRAIL zabezpečí komfortnejší prejazd cestných vozidiel.

Preloženiu trate podliehalo množstvo náročných prác, ako vytrhanie starých koľajových polí, príprava nového koľajového lôžka, uloženie nových koľajových polí, ale aj nových trakčných stožiarov a množstvo ďalších potrebných prác.

zsr_rekonstrukcia_priecestia_Haniska

Železničiari všetky tieto náročné práce zvládli v pomerne krátkom čase aj napriek nepriazni počasia. Dnes je už železničná doprava na trati Košice – Prešov bez obmedzení a prejazd cez celogumovú priecestnú konštrukciu v Haniske pri Prešove pre vodičov cestných vozidiel omnoho hladší a komfortnejší.