Železničná trať zo Žiliny do Krásna nad Kysucou je zmodernizovaná

Modernizácia železničnej trate medzi Žilinou a Krásnom nad Kysucou bola dnes slávnostne ukončená. Cestujúci na tejto dvadsaťkilometrovej trati smerujúcej na Poľsko a Českú republiku cestujú bezpečnejšie, pohodlnejšie a vďaka zvýšeniu rýchlosti na 140 km za hodinu aj o niekoľko minút kratšie. Modernizovaný úsek patrí medzi kľúčové európske koridory, preto boli stavebné náklady na rekonštrukciu trate spolufinancované cez eurofondy (Operačný program Doprava). Pokračovanie modernizácie úseku v smere na Čadcu a na poľskú a českú hranicu je naplánované po roku 2013, v nasledujúcom programovom období eurofondov.

Železničnú trať začalo v auguste 2008 modernizovať konzorcium firiem „Združenie Žilina- Krásno“ zložené z firiem Doprastav, a.s.; Skanska BS, a.s.; OHL ŽS, a.s.; Váhostav-SK, a.s. Hodnota zakázky po verejnom obstarávaní bola vyše 153 miliónov eur, skutočná hodnota zakázky po ukončení stavebných prác bola nižšia o 6 miliónov eur.

Zdroje financovania projektu z Operačného programu Doprava:

  • Kohézny fond EÚ 85 877 364,00 eur (54,065 % z oprávnených výdavkov);
  • Spolufinancovanie zo ŠR 15 154 829,00 eur (9,541 % z oprávnených výdavkov);
  • Iné zdroje 57 808 760,10 eur (36,394 % z oprávnených výdavkov).

Modernizácia železničnej trate v úseku Žilina – Krásno nad Kysucou zahŕňala najmä:

  • rekonštrukciu medzistaničných úsekov (traťových koľají, traťového zabezpečovacieho zariadenia, trakčného vedenia, pokládka káblov a pod.);
  • stavebné práce v železničných staniciach Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou (rekonštrukcia staničných koľají, trakčného vedenia, staničného zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie podchodov a nástupísk, nových zvukových a vizuálnych informačných zariadení (informačné tabule s príchodom a odchodom vlakov, rozhlas a pod.) a ďalšie práce na objektoch infraštruktúry menšieho rozsahu (pokládky káblov, elektrický ohrev výmen, a pod.));
  • rekonštrukciu železničných zastávok v Brodne, Rudine, Ochodnici a Dunajove (vybudovanie nových nástupísk, oznamovacích zariadení pre cestujúcich a pod.);
  • rekonštrukciu 11 mostov, 12 úrovňových priecestí, trakčnej meniarne a spínacej stanice;
  • vybudovanie jedného nového mosta a protihlukových stien.

Projekt modernizácie trate zo Žiliny do Krásna nad Kysucou patrí medzi tzv. veľké projekty s hodnotou nad 50 miliónov eur, ktoré schvaľuje Európska komisia. Tá ho schválila dňa 28. augusta 2009. Okrem projektu Žilina – Krásno nad Kysucou je ďalším schváleným projektom železničnej infraštruktúry i dobudovanie zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. V procese schvaľovania v Bruseli sú momentálne ďalšie dva veľké železničné projekty, ktoré sa v súčasnosti už realizujú a to modernizácia úsekov Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce a Trenčianska Teplá-Beluša. Ďalšie dva projekty modernizácie železničnej infraštruktúry sa pripravujú a mali by byť zaslané Európskej komisii na schválenie do leta tohto roku. Po ukončení ďalšej etapy modernizácie hlavného slovenského železničného koridoru z Nového Mesta nad Váhom do Čadce sa čas cestovania vlakom medzi Bratislavou a Čadcou skráti v osobnej doprave o ďalších 35 minút.

Zaujímavosť: v rámci vyššie uvedenej stavby bol pri realizácii dvoch železničných mostov (most cez Gundášov potok a Podhájsky potok) prvýkrát v podmienkach ŽSR aplikovaný systém Matiére, ktorý umožňuje montáž mosta priamo na mieste určenia z privezených prefabrikátov vyrobených „na mieru“. Použitie tohto systému je časovo aj finančne efektívnejšie ako klasický spôsob realizácie. O uvedenú technológiu prejavila záujem a už aj použila Národná diaľničná spoločnosť.

You may also like...