Tagged: 861

Dieselmotorová jednotka 861

Dieselmotorová jednotka (DMJ) je ucelená súprava dráhových vozidiel zložená z dieselmotorových vozňov (DMV) umiestnených  na začiatku a na konci súpravy, medzi ktorými je umiestnený jeden vložený vozeň (VV).