Tagged: klub historickej techniky zvolen

422.0108v Maly bycek

Zimná jazda parného vlaku do Krupiny

Na sobotu 25.02.2012 pripravil Klub historickej techniky Zvolen jazdu mimoriadneho parného vlaku na trase Zvolen – Krupina a späť.

Pilštykom zo Zvolena do Dobšinskej Ľadovej Jaskyne

V sobotu 30.07.2011 sa uskutoční jazda mimoriadneho historického vlaku v čele s muzeálnym diesel -elektrickým rušňom T 466.0253 na trase Zvolen – Dobšinská Ľadová Jaskyňa a späť.