Tagged: klub historickych hnacich vozidiel

Sečovská strela

Klub historických hnacích vozidiel Vás pozýva na jazdu historickým vlakom po zabudnutých tratiach do Vranova, Sečoviec a Trebišova.