Tagged: modernizacia

Polka eurofondov na dopravu je už zazmluvnená

Napriek mimoriadne zložitej príprave projektov má v polovici programového obdobia Operačný program Doprava zazmluvnenú viac ako polovicu z celkovej vyčlenenej sumy. Operačný program Doprava má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy,...

Program modernizácie a rozvoja železníc SR na roky 2011 – 2014 (časť 1.)

Program prichádza v období, keď sa význam železničnej dopravy v dopravnom systéme SR dostáva viac do popredia. V posledných desaťročiach sa výrazne nezmenilo, len sťažka modernizovalo a koncepčne neprehodnotilo. V dôsledku toho sa dosiaľ na jednej strane udržiavali nevýkonné trate, na...