Tagged: posun casu

Zmena času sa dotkne aj vlakov 2010

Zmena času sa dotkne aj vlakov 2010

Letný čas (LČ) končí v noci zo soboty  na nedeľu (z 30. na  31. októbra). V nedeľu o 03:00 si posunieme ručičky hodín na 02:00 to znamená noc dlhšia o jednu hodinu.