Tagged: priecestia

Zvyšovanie bezpečnosti železničných priecestí

Vysoký počet nehôd na slovenských železničných priecestiach by mal v najbližších rokoch klesať. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR pripravilo, a vláda dnes schválila, komplexný program zvyšovania bezpečnosti na železničných priecestiach. Na jeho realizáciu...