Tagged: program cezhranicnej spoluprace

Do Viedne budeme cestovať rýchlejšie a pohodlnejšie

Do Viedne budeme cestovať rýchlejšie a pohodlnejšie

  Slovenská republika a Rakúsko podpísali minulý týždeň Zmluvu o partnerstve pri príprave projektu Twin City Rail. Na základe zmluvy sa vypracuje projektová dokumentácia k výstavbe elektrifikovaného železničného prepojenia Viedeň-Marchegg-Bratislava so zastávkami integrovanej dopravy. Samotná výstavba...