TrainStation – hra, o ktorej ste možno ešte nepočuli – časť 3.

Tak a sme tu opäť s pokračovaním nášho miniseriálu. V dnešnej časti budeme pokračovať s predstavovaním hlavnej hracej obrazovky a jej častí. Minule sme si popísali vrchnú časť, dnes sa budeme venovať  strednej a spodnej časti hlavnej obrazovky.

Stredná časť hlavnej obrazovky

Stredná časť nám v podstate začína hneď pod  záložkou či tlačidlom Vlaky, počas hrania hry sa v nej odohráva takmer všetká činnosť spojená s hrou, až po panel s vašimi priateľmi a susedmi.

V ľavej časti obrazovky sa nachádza miesto, kde sa vám zobrazujú niektoré akcie. Tak ako sa vám vedľa políčka Vlaky zobrazí vzdialená udalosť ( príjazd vášho vlaku na miesto určenia ), pod políčkom vlak sa vám zobrazuje udalosť  na stanici, na svojej, ale niektoré aj na cudzích staniciach, ako to vidno aj vyššie na obrázku. Ide o tzv. semafóry, celkom je v hre použitých 5 typov, resp. farebných variánt týchto semafórov.

Zelený

Ide o blikajúci semafór, ktorý signalizuje prichádzajúci vlak, vo vašej stanici váš vlak, ktorý prichádza z depa alebo z destinácie kam ste ho poslali. Tak isto ho môžete vidieť aj v destináciách tiež pri prichádzaní vlakov do stanice. Pokiaľ vlak vchádza, tento semafór bliká a keď vlak zastaví a je pripravený na vyloženie či naloženie, stratí sa.

 Oranžový

Opäť ide o blikajúci semafór, s ktorým sa môžete stretnúť ako na svojej stanici tak aj v dstinácii. Tento semafór signalizuje, že pred stanicou čaká ďalší vlak a všetky kolaje v stanici už sú obsadené inými vlakmi. V momente ako odíde čo i len jeden vlak zo stanice a uvoľní sa koľaj pre ďalší vlak, blikajúci oranžový semafór sa zmení na blikajúci zelený semafór. V prípade, že pred stanicou čaká viac vlakov, po zastavení tohto nového vlaku v stanici sa semafór opäť zmení na oranžový.

 Žltý

Opäť blikajúci semafór, s ktorým sa však môžete stretnúť iba vo svojej stanici. Tento signalizuje príchod, alebo čakanie medzinárodného vlaku, vlaku od vášho suseda. Keď vlak zastaví v stanici, semafór sa z blikajúceho zmení na statický a stratí sa až potom, ako celý vlak vyložíte a ten následne sám odíde. Keď pri takomto stojacom vlaku vo vašej stanici prejdete myškou na lokomotívu vlaku, ukáže sa vám obrázok toho dobrého človiečika, ktorý vám tento vlak poslal a následne sa mu môžete poďakovať  tak, že mu taký istý alebo podobný vlak pošlete späť. O medzinárodných vlakoch,  ich účele a posielaní si podrobnejšie povieme v niektorej z nasledujúcich častí seriálu.

Modrý

Aj tu ide o blikajúci semafór, podobný tomu žltému, s týmto sa môžete tiež stretnúť iba vo svojej stanici. Tento semafór signalizuje, že do stanice vchádza expresný vlak – ide o vlak počítača – ktorý vám dovezie nejaký materiál, peniaze, XP či Gemy ( zelené kamienky, viď ostatné časti seriálu). Keď tento vlak zastaví v stanici, semafór sa z blikajúceho zmení na statický, ostanú svietiť obidve modré svetlá a celý semafór sa stratí, až keď vyložíte komplet celý vlak a ten následne sám odíde.

 Biely

Zatiaľ jediný statický semafór, ktorý vám signalizuje, že sa vám vrátil medzinárodný vlak . Tieto vlaky sa vám totiž nevrátia na stanicu, ani ich priamo zo stanice nevypravujete, ale posielate ich a upravujete iba cez obrazovku Vlaky.

Kliknutím či už na blikajúci alebo statický semafór, sa vám pohľad presunie na daný vlak, okrem bieleho semafóra, kde po kliknutí naň sa dostanete na obrazovku Vlaky a priamo do záložky s medzinárodnými vlakmi.

Limitovaná ponuka !

Pod priestorom, kde sa budú objavovať semafóry, sa nachádza ďalšia zaujímavá vec tejto hry, a to je Limitovaná ponuka ! ( Special Offer ! ).

Názov Limitovaná nenesie iba náhodou. Táto ponuka sa totiž na striedačku mení a je k dispozícii vždy iba na istý čas a odmedzeniami. Táto ponuka obsahuje vždy vozne, lokomotívy a budovy či dekorácie, ktoré v Obchode v hre nenajdete predtým a  poväčšine ani potom. Ponuka je ponúknutá na určitý čas, 72 alebo 96 hodín, potom na jej miesto nastúpi nová. Časť je vždy za peniaze a časť za Gemy. V Limitovanej ponuke! Sa už objavilo veľa známych vecí, ako napríklad TGV špeciálne pre poštu, americká Acela expres, či  nemecké ICE .

Niektoré vagóny, budovy či lokomotívy, ktoré boli v minulosti v Limtovanej ponuke! je možné získať plnením kontraktov, niektoré lokomotívy či vagóny sa už aj po dlhej dobe dostali aj do Obchodu.

Píšťalka

Pod Limitovanou ponukou a vám môže objaviť ešte jedna vec. Čo by to bolo za železničiarsku hru s vlakmi bez píšťalky? Píšťalka je v tejto hre istá forma bonusu za snahu hráča. “Zapískaním“ na túto píšťalku si totiž do svojej stanice privoláte expresný vlak, ktorý inak do vašej stanice chodí občas a náhodne. Podmienkou je, voľná koľaj a signalizovaný je klasicky modrým semafórom. Pre vás, ako hráča to znamená nejaký bonus v podobe peňazí, či materiálu a samozrejme aj XP za vyloženie vagónov. Okrem tejto funkcie, však majú ešte jednu. Sú potrebné k splneniu niekoľkým Cieľom, kde za  “zapískanie“ na určitý počet píšťaliek dostanete aj ďalšiu odmenu. K píšťalkám sa môžete dostať dvoma spôsobmi:

  • Môžete ich dostať ako odmenu za splnenie Kontraktov ( veľmi obľúbená odmena )
  • Môžete si ich sami zabezpečiť. Sú totiž ako odmena za zbieranie XP bodov počas jazdy vášho vlaku.

Ano, jazdu každého vášho vlaku môžete aj sledovať. Nestretnete síce žiadne vlaky oproti, ale za to zbierate XP body a materiál či peniaze. Na jednu píšťalku je potrebný určitý počet XP bodov. Takto môžete nazbierať až 99 píšťaliek, samozrejme že ich môžete priebežne míňať  a opäť sa dostať až na 99 píšťaliek. Keď však dostanete píšťalky ako odmenu a máte ich viac ako 99, nie je možné zbierať ďalšie, pokiaľ tie, ktoré máte na konte “nevypískate“ opäť pod limit 99.

Nastavenia

Presunieme sa teraz na pravú stranu strednej časti obrazovky, kde sa nachádzajú hlavne nastavenia hry. Začneme pekne hneď pod Materiálmy. Je tam dvojica tlačidiel na priblíženie a oddialenie v tvare lupy “+“ a “–“. Túto istú funkciu však plní aj kolečko myši. Priblíženie padne vhod hlavne pri prestavovaní a rozširovaní stanice keď už ste vo vyššom leveli a máte viac perónov ( momentálne je maximum 5 ). Ďalej sa tu nachádza tlačidlo pre hranie na celej obrazovke. Návrat na klasickú hraiu obrazovku sa dá opätovným stlačením tohto tlačidla, alebo stlačením Esc na klávesnici. Ďalšia ikonka je ikonka fotoaparátu, ktorou si urobíte aktuálny screen z hry a ten sa vám následne aj uloží v albume na Facebooku. Nasleduje tlačidlo v tvare diskety, ktoré nemôže slúžiť na nič iné, ako na uloženie, ktoré je dobré využívať hlavne pri opúšťaní hry.

Pod disketou sa nachádza tlačidlo v tvare zámku. Toto užitočné nastavenie vám “zamkne“ všetky budovy a dekorácie tam kde ich máte umiestnené, takže nehrozí ich náhodné a nechcené predanie, či presunutie do skladu pri chytaní obálok vo vašej stanici. Ak chcete z budovami a dekoráciami hýbať, je potrebné kliknúť na túto ikonku, ktorá sa zmení zo zamknutého zámku na odomknutý a môžete urobiť potrebné zmeny.

Nasleduje tlačidlo dvojšípky, na ktoré keď kliknete, vysunie sa ponuka smerom vľavo. Tu nájdete Nastavenia hry. Môžete si tu samostatne zapnúť/vypnúť zvuky alebo hudbu, zapnúť /vypnúť tipy v hre, zapnúť/vypnúť upozorňovanie pri kúpe za Gemy. Pri vypnutom tomto nastavení sa vám pri nákupe gemy automaticky odpočítajú. Pri zapnutom nastavení, sa vás hra ešte opýta, či to chcete naozaj kúpiť za Gemy. Ďalej si môžete nastaviť tri úrovne hlasitosti, kvalitu zobrazenia a poslednou položkou v nastaveniach je schovanie, alebo ukazovanie vlajok na vašom peróne.

Pod samostatnou dvojšípkou sa nachádza ešte jedna, tentokrát doplnená o symbol kladiva.  Po kliknutí na túto dvojšípku sa vám rozbalí ponuka smerom dolu. Táto možnosť slúži na lepšie pracovanie pri presúvaní budov na perónoch. Zobrazia sa vám tam možnosti pre jednotlivé peróny. Keď kliknete na číslo peróna v krúžku, obsah toho peróna sa skryje ( ako keby ostal neviditeľný ) a dá sa tak lepšie pracovať s budovami na perónoch v pozadí. Vedľa čísla perónu sa tu nachádza ešte malý krížik. Po jeho stlačení sa vám obsah celého peróna presunie do Skladu ( Storage), najskôr sa vás však hra opýta, či to chcete skutočne urobiť. Potom môžete budovy a dekorácie na perón opäť osadiť.

Spodná časť hracej obrazovky

A dostávame sa k poslednej, spodnej časti hlavnej obrazovky. Cez ňu budete míňať  svoje ťažko zarobené peniaze v hre i navozený materiál, plniť kontrakty, dosahovať stanovené ciele a navštevovať svojich susedov, či u nich vyberať poštu a vykladať vlaky.

Obchod

Zoberieme to pekne zľava a začneme nákupom v Obchode. Tu nakúpite všetko, čo ku hre potrebujete – lokomotívy, vagóny ( osobné, nákladné aj špeciálne ), budovy a potrebné rozšírenia, bez ktorých by táto hra prestala baviť tak asi po krátkej chvíli. Vozidlá sa nakupujú buď iba čisto za peniaze, alebo iba  čisto za gemy. Budovy a rozšírenia sú prevažne kombinácia peňazí a materiálu, alebo čisto viacerých ( max. 3 ) materiálov. Tak ako bolo písané v úvodnej časti seriálu, budovy buď produkujú cestujúcich, alebo plnia nejakú špeciálnu funkciu. Tú máte pri každej špeciálnej budove napísanú, a tak isto majú tieto, alebo aj budovy s vysokou produkciou cestujúcich, stanovený množstevný limit , teda koľko daných budov môžete kúpiť ( viď obrázok ). Limit sa týka aj niektorých lokomotív či vagónov.

 Darčeky

Hra okrem bonusových vlakov ponúka aj možnosť darčekov. Tieto môžete posielať svojim susedom a oni zasa vám. Ponuka darčekov je každý deň iná a obsahuje každý deň 6 darčekov, z ktorých si môžete vybrať. Ponuka je rozdelená na celý týždeň, čiže napr. každý utorok budete môcť poslať tie isté darčeky. Pod touto ponukou, samozrejme nájdete aj darčeky ktoré vám prídu od vašich priateľov, susedov. Dostanete sa k nim tak, že pokiaľ sa vám na ikonku darčekov zobrazí obrazovka ako dolu na obrázku, tak len treba na hornej stuhe kliknúť na Darčeky.

Ciele

Ciele, sú ďalšia vec, vďaka čomu je táto hra taká zaujímavá a návyková. Sú stanovené rôzne ciele, ktoré keď dosiahnete, budete odmenení materiálom, nejakým vozidlom či budovou. Pri niektorých cieľoch najskôr musíte skončiť jednotlivé časti, kde získate postupne vagóny a lokomotívu a s touto súpravou sa potom vydáte na ďalšie splnenie cieľa, za čo dostanete špeciálnu budovu. Takýchto sérii je v hre v súčastnosti hneď päť. Po splnení jednej budete mať k dispozícii kompletnú súpravu TGV, po inej zasa známu súpravu vlaku TEE či kráľovský parný vlak po inej. Takže sa určite oplatí splniť všetky ciele. Väčšina cieľov má štyri “úrovne” označené hviezdičkami. Každá úroveň je samozrejme náročnejšia. Zaujímavým cieľom je tiež splnenie 20 štvrhviezdičkových cieľov, za čo dostanete odmenu v podobe silnej dieselovej lokomotívy. Takže ísť za svojim cieľom sa oplatí 😉

Múzeum

Už sám názov asi vraví za všetko. Nájdete tu prehľad všetkých lokomotív, ktoré sa kedy vyskytli v hre. Tie ktoré už vlastníte, alebo ste niekedy vlastnili sa vám odomknú. ostatné vám ostatnú neprístupné. Ku každej lokomotíve tu nájdete aj krátky stručný opis a niečo z histórie. vašu mašinku si môžete takto aj odfotiť, na to slúži tlačítko v hornom rohu obrazovky. Obrázok sa vám potom uloží opäť do albumu vo vašom Facebookovom profile.

Sklad

Na tomto mieste nájdete všetky vaše nakúpené vozne, lokomotívy, ktoré nie sú na trati a budovy či dekorácie, ktoré nemáte umiestnené na perónoch. Tu treba hľadať vždy, keď dostanete aj nejakú odmenu vo vyššie spomínanej forme. Pokiaľ dostanete materiál, ten sa vám automaticky pripočíta k tomu čo už máte. V tejto obrazovke môžete dané veci aj predať a tak si uvolniť miesto, ktoré nie je neobmedzené a kapacitu skladu sa dozviete vľavo hore. Túto kapacitu si je možné cez Rozšírenia zväčšiť.

Zmluvy

Zmluvy, alebo Kontrakty. Samozrejme, že keď navozíte veľmi veľa materiálu a neviete čo s ním, vtedy je dobré dať sa na plnenie zmlúv s vašimi obchodnými partnermi. Každý jeden má vlastnú stanicu a od vás chce, aby ste mu pomohli sa o ňu postarať, zveľaďovať ju a zabezpečiť aj návštevníkov. Za splnenie jednotlivých zmlúv dostanete odmeny opäť vo forme vagónov, lokomotív, budov, gemov, peňazí či píšťaliek a samozrejme aj XP body.

Susedia

A dostali sme sa k poslednej veci na našej hracej obrazovke, a tou sú vaši susedia. Na začiatku, ak ešte neviete o nikom kto túto hru hrá,vám hrá dá jedného fiktívneho, vola sa Mr. Bill, aby ste sa necítili až tak sám a dokonca vám aj občas pošle aj nejaký ten darček. Vašich susedov môžete navštevovať, zapichávať u nich vlajky ( ich účel sme priblížili v predchádzajúcom diely ), prípadne u nich vyzbierať poštu či vyložiť expresné vlaky. To že sa u nich nachádza pošta či expresný vlak, sa dozviete s piktogramov pri ich obrázkoch.

 

A dostali sme sa až na úplný spodok hracej obrazovky. Tá je rozdelená na tri časti a vždy po štvrtku, kedy sa koná pravidelná aktualizácia hry, sú tam zobrazené najväčšie zmeny z danej aktualizácie, ako vidno z obrázka,tak tentokrát sú tam nové jazykové lokalizácie, nový druh trakcie informácia o spustení YouTube kanálu o hre.

Takže sme si prešli a popísali komplet celú obrazovku. Verím že tento prehlad bol pre vás aspoň trošku užitočný a možno že ste vďaka nemu vyhľadali na Facebooku aj túto hru. V záverečnej časti sa budeme venovať už iba čisto samotnému hraniu, rôznym radám a trikom.

Teším sa

You may also like...