Video: Domáce koľajiská

Na sobotnajší den Vám ponúkam tri videa. Vo všetkých videách hrá hlavnú úlohu fenomén – digitál. Posledné video je riadene cez rocomotiom počítačom.

 

http://www.youtube.com/watch?v=xeJJCtf7Su4

 

 

Koľajisko riadene laptopom cez rocomotion.