Študentské vizualizácie zóny nad stanicou Bratislava Filiálka

Projekt Fakulty architektúry STU v spolupráci s MDVRR SR a ŽSR. Vizualizácie a architektonické riešenia odprezentovali dva študentské tímy FA STU.