Author: iXo

Elektrická poschodová jednotka série 671 (EPJ 671)

  Nová elektrická poschodová jednotka série 671 (EPJ 671) úspešne absolvovala aj posledné skúšky  (spolu ich bolo 59) a od 1. decembra 2010 bola rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR chválená ako nový typ...

Nový cestovný poriadok prináša nové služby

Od nedele 12. decembra 2010 začal na železnici platiť nový cestovný poriadok vlakov osobnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Nový cestovný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke ZSSK.    

Hľadáme nových spolupracovníkov

Hľadáme nových spolupracovníkov

Redakcia streka.net hľadá do svojho tímu externých spolupracovníkov na pokrytie článkov, noviniek, a aktualít v oblasti modelovej a reálnej železnice. Uchádzači o túto pozíciu by mali mať prehľad o posledných novinkách a aktualitách v danom segmente.