Nový cestovný poriadok prináša nové služby

zsskOd nedele 12. decembra 2010 začal na železnici platiť nový cestovný poriadok vlakov osobnej Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Nový cestovný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke ZSSK.

 

 

Nový cestovný poriadok – nové vlaky 
Od začiatku platnosti cestovného poriadku 2010 – 2011 bude ZSSK postupne nasadzovať nové elektrické poschodové jednotky (EPJ) série 671. Jazdiť budú ako osobné vlaky zo železničnej stanice Žilina na smer Čadca, Liptovský Mikuláš a Trenčín. Počas platnosti cestovného poriadku budú postupne nasadzované aj ďalšie modernizované vozidlá, a to motorové jednotky v okolí Humenného, najmä na trati Humenné – Košice a tiež nové ucelené jednotky typu Push-Pull (tlačené – ťahané) v okolí Nových Zámkov. Zároveň budú do jednotlivých rýchlikov a osobných vlakov zaraďované rekonštruované vozne 1. a 2. triedy vybavené uzavretými odpadovými systémami, klimatizáciou a vybavenosťou pre prevádzkovú rýchlosť 160 km/h.

 

Od 12. decembra 2010 na Slovensku jazdíme 160 km rýchlosťou
Dva páry InterCity vlakov  IC 501, 502, 503 a 504 budú denne medzi železničnými stanicami Nové Mesto nad Váhom – Bratislava jazdiť plnou traťovou rýchlosťou (160 km/h). Počas platnosti  grafikonu vlakovej dopravy (GVD)  budú postupne aj ostatné IC vlaky jazdiť v tomto úseku plnou traťovou rýchlosťou. 
Príchody a odchody IC vlakov sa zmenia len minimálne, avšak vzhľadom na pokračujúcu modernizáciu V. koridoru medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom budú IC vlaky jazdiť počas výluk podľa alternatívnych cestovných poriadkov. V letných mesiacoch teda bude platiť alternatívny cestovný,  o ktorom bude ZSSK cestujúcich včas informovať

Komplexné vybavenie cestujúcich – stále nové služby 
ZSSK už od svojho vzniku skvalitňuje ponuku svojich služieb, modernizuje informačné a komunikačné prostriedky pre zabezpečenie vybavenia cestujúcich. Nielen že zaviedla predaj cez internet, ale predaj rozšírila vo vnútroštátnej preprave na všetky kategórie vlakov.  ZSSK získala prostriedky z eurofondov a ako jeden zo strategických cieľov si stanovila obnovu a modernizáciu železničných koľajových vozidiel. Kvalita ponúkaných služieb ZSSK sa prejavuje aj v dodržaní grafikonu vlakovej dopravy na úrovni štátov Európskej únie. Pre cestujúceho je dôležitá nielen presnosť, ale aj bezpečnosť a ekológia. 
Systém komplexného vybavenia cestujúcich je integrovaný takmer v každej osobnej pokladni ZSSK. Tento systém umožňuje zakúpenie vnútroštátnych i medzištátnych cestovných lístkov vrátane rezervácií na konkrétne miesto na sedenie, ležadlový a lôžkový lístok. Pri cestách do zahraničiach a rezerváciách miest je vhodné navštíviť Zákaznícke centrum, kde vyškolený personál podá cestujúcim informácie o prípojoch, spojeniach či najvýhodnejších ponukách ZSSK. V praxi to znamená, že cestujúci si môže kúpiť povedzme v Zákazníckom centre v Košiciach cestovný lístok z Madridu do Londýna a pod. 
Cestovné lístky kúpite 60 dní vopred v pokladniciach ZSSK, alebo cez internet na všetky vlaky  vo vnútroštátnej preprave. Od októbra 2009  si cestujúci môžu kúpiť  prostredníctvom webovej stránky internetový  tlačený cestovný doklad (ITD), ktorý si môžete vytlačiť  u vás doma.

Predaj lístkov na všetky vlaky cez internet
ZSSK v roku 2010 rozšírila ponuku predaja cestovných lístkov prostredníctvom internetu na všetky vnútroštátne vlaky. Cestujúci si môžu kúpiť samostatne cestovný lístok, samostatnú rezerváciu miesta a tiež kombináciu týchto ponúk (cestovný lístok + miestenka). V najbližšom období sa predaj cez internet rozšíri aj o možnosť nákupu cestovných lístkov do ČR, resp. Rakúska. Po nemeckých železniciach zaviedla ZSSK na internetových cestovných lístkoch systém tzv. 2D kódu, ktorý je špecifický pre každý cestovný doklad a umožňuje rýchlejšiu kontrolu cestovných lístkov vo vlaku personálom.

SparNight  – za výhodnú cenu a cez internet a môžete si ho vytlačiť  priamo u vás doma
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK)  od novembra 2010 rozšírila  predaj cez internet o ďalšiu ponuku  – SparNight ZSSK-ČD – balík cestovného lístka s rezerváciou (ležadlo 4 alebo 6 miestne alebo lôžko). Ponuku SparNight ZSSK-ČD je možné kúpiť  za zvýhodnenú cenu len prostredníctvom internetového predaja ZSSK. Nákup je možný najskôr 60 dní najneskôr 3 dni pred odchodom vlaku z východiskovej stanice. Vrátenie ani výmena dokladu nie je možná. 
Cestovný doklad je viazaný na konkrétne meno cestujúceho, vlak a deň. Cestovný doklad si cestujúci vytlačí doma a do vlaku nastupuje už priamo bez zdržania na stanici.
Nákup SparNight ZSSK-ČD je možný na vybrané úseky trati, na vybrané vlaky, pri ktorých sa nachádza ikona s označením Nákup SparNight. Pre každý vlak je určený obmedzený počet miest s danou ponukou. Ponuka pre daný vlak a deň je v predaji do vypredania najneskôr do 3. dňa pred pravidelným odchodom vlaku z východiskovej stanice. Prostredníctvom internetového predaja ZSSK je možné zakupovať ponuku SparNight ZSSK-ČD v smere zo stanice ZSSK do stanice ČD aj opačne zo stanice ČD do stanice ZSSK.

Klimatizované vozne aj v obyčajných rýchlikoch
Všetky nové osobné vozne 1. a 2. triedy ZSSK vrátane nových a rekonštruovaných vozňov špeciálnej stavby (lôžkové a ležadlové vozne, reštauračné vozne a spoločenský vozeň) sú vybavené klimatizačnými jednotkami. Ku dnešnému dňu v reálnej prevádzke disponuje ZSSK viac ako 300 klimatizovanými vozňami. V nových súpravách a ucelených jednotkách z prostriedkov EÚ je klimatizácia a zabezpečenie kvalitného vetrania samozrejmosťou. 

Plnenie GVD na úrovni štandardu Európy
Plnenie cestovného poriadku podľa pravidelných odchodov a príchodov vlakov sa z roka na rok percentuálne zlepšuje. Za posledné dva roky splnila ZSSK plánovaný grafikon na viac ako 92 percent. Výnimkou boli nepredpokladané mimoriadne udalosti na železnici (mimoriadne poruchy, zásah železničnej polície, vplyvy počasia a iné).

Bezpečnosť dopravy – za dvadsať rokov
Na Slovensku je najbezpečnejším druhom dopravy práve železničná prostredníctvom ZSSK. Za posledných 20 rokov vo vlaku zahynul 1 len cestujúci a 3 cestujúci sa počas cesty vlakom pre nehodové udalosti ľahšie zranili. ZSSK však neustále dbá na bezpečnosť cestujúcich a jej neustále skvalitňovanie.

Nové vlaky 
Od začiatku platnosti cestovného poriadku 2010 – 2011 bude ZSSK postupne nasadzovať nové elektrické poschodové jednotky (EPJ) série 671. Jazdiť budú ako osobné vlaky zo železničnej stanice Žilina na smer Čadca, Liptovský Mikuláš a Trenčín. Počas platnosti cestovného poriadku budú postupne nasadzované aj ďalšie modernizované vozidlá, a to motorové jednotky v okolí Humenného, najmä na trati Humenné – Košice a tiež nové ucelené jednotky typu push – pull (tlačené – ťahané) v okolí Nových Zámkov. V súčasnosti ZSSK disponuje dovedna 46 novými vozňami (NOV) série Ampeer a Bmpeer, čo sú vozne 1. a 2. triedy, klimatizované a veľkopriestorovými oddielmi. Denne je vo vlakoch ZSSK radených 329 modernizovaných klimatizovaných vozňov. Na regionálnych tratiach jazdí 44 ucelených motorových jednotiek série 913 – 813.

Rýchlosť 160 km/h
Dva páry InterCity vlakov (501 Kriváň,  502-503 Gerlach, 504 Tatran) budú denne medzi železničnými stanicami Nové Mesto nad Váhom – Bratislava jazdiť plnou traťovou rýchlosťou (160 km/h). Počas platnosti  grafikonu vlakovej dopravy (GVD)  budú postupne aj ostatné IC vlaky jazdiť v tomto úseku plnou traťovou rýchlosťou.

InterCity (IC) vlaky Košice – Žilina – Bratislava
Pri cestovaní IC vlakmi sa cestovný čas medzi Košicami a Bratislavou skráti o 9 minút. Dôvodom je zvýšenie rýchlosti v úseku Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom na 160 km/h. Od začiatku platnosti nového cestovného poriadku budú rýchlosťou 160 km/h jazdiť vlaky IC 501, 502, 503 a 504. Postupne budú všetky IC vlaky premávať plnou traťovou rýchlosťou.  Príchody a odchody IC vlakov sa zmenia len minimálne, avšak vzhľadom na pokračujúcu modernizáciu V. koridoru medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom budú IC vlaky jazdiť počas výluk podľa alternatívnych cestovných poriadkov. V letných mesiacoch teda bude platiť alternatívny cestovný,  o ktorom bude ZSSK cestujúcich včas informovať.

Rýchliková doprava Košice – Žilina – Bratislava
V úseku Košice – Žilina – Bratislava dôjde len k minimálnym zmenám v príchodoch a odchodoch z jednotlivých železničných staníc. V smere do Košíc sa skráti cestovný čas o 9 minút na 5.56 h a v opačnom smere o 12 minút rovnako na 5.56 h. Odchod rýchlikov z Bratislavy hlavnej stanice do Košíc zostane nezmenený, v dvojhodinovom intervale vždy v nepárnu hodinu a 57. minútu, príchod do Košíc bude v nepárnu  hodinu  a 53. minútu. Odchod z Košíc do Bratislavy bude vždy v párnu hodinu a 7.minútu a príchod do Bratislavy v párnu hodinu a 3. minútu. 
Cestovný poriadok rýchlikov v úseku Bratislava –Žilina a Košice – Poprad Tatry – Žilina sa nemení.

Rýchliky Bratislava – Nové Zámky/Zvolen – Košice – Prešov
Na trati Bratislava – Nové Zámky/Zvolen sa posunie interval odchodov taktových vlakov z Bratislavy z 15. na 37. minútu. Tým sa zlepšia prípoje v Bratislave, Nových Zámkoch a Šuranoch. Pre skvalitnenie taktovej dopravy a na lepšie využitie kapacity vlakov bolo prehodnotené zastavovanie niektorých vlakov v úseku Bratislava – Šaľa. O hodinu neskôr bude jazdiť R 932/832 (Košice /Banská Bystrica – Zvolen – Bratislava), ktorý bude odchádzať z Košíc o 10.01 h a do Bratislavy hlavnej stanice bude prichádzať o 16.31 h. R 374 Devín, ktorý jazdil na trase Bratislava hl. stanica – Kúty – Břeclav,  pôjde novou trasou a vychádzať bude už zo stanice Banská Bystrica  cez  Bratislavu do Břeclavi.

Zrýchlené vlaky Žilina – Zvolen
Na trati Žilina – Zvolen bude zrušený zrýchlený vlak 1857 Gader, ktorý jazdil vždy v nedeľu. Cestujúci na tejto trase môžu cestovať expresným vlakom (Ex) 241 s odchodom zo Žiliny o 18.53 h. 
Zmenia sa aj príchody a odchody zrýchlených vlakov 1842 a 1844, ktoré zabezpečujú vo Vrútkach prípoje na rýchliky do Bratislavy a Košíc. Tieto Zr budú jazdiť skôr, bez prípoja od rýchlikov z Bratislavy v Banskej Bystrici, avšak ich trasa sa predĺži už zo Zvolena.

Rýchliky a zrýchlené vlaky Bratislava – Leopoldov – Nitra/Prievidza
V odchodoch a príchodoch vlakov na trase Bratislava – Prievidza  nedochádza k žiadnym zásadnejším zmenám. Denne na tejto trati jazdia 2 páry rýchlikov, doplnené v piatky a nedele 1 párom posilových vlakov. Výraznou zmenou na trati Bratislava – Nitra je skrátenie trasy Zr 1732 len na úsek Nitra – Leopoldov s prípojom v Leopoldove na rýchlik R 702 do Bratislavy. Trasa Zr 1733 (Bratislava – Nitra) zostane nezmenená.

Zrýchlené vlaky Košice – Humenné
Na trati Košice – Humenné ZSSK stále zdokonaľuje systém intervalovej dopravy. Cestujúci budú mať k dispozícii nový osobný vlak s odchodom s Košíc o 1235 h, ktorý vytvorí prípoj od R 601 z Bratislavy, o 14.35 h bude ako prípoj od IC 505 odchádzať nový zrýchlený vlak a ZSSK vypraví aj nový osobný vlak s odchodom z Košíc o 20.35 h, ktorý zabezpečí prípoj od R 609. V smere z Humenného pôjde o 13.35 h nový osobný vlak, ktorý zabezpečí cestujúcim prípoj na R 934 do Zvolena a tiež osobný vlak o 18.35 h s príchodom do Košíc o 20.25 h.

Posilové vlaky
Po preskúmaní vyťaženosti vlakov bude od nového cestovného poriadku zrušený posilový rýchlik R 1507 z Bratislavy do Košíc. V opačnom smere z Košíc pôjde namiesto vlaku R 1506 v nedeľu nový posilový vlak IC 1506 Chopok, ktorý bude odchádzať z Košíc o 15.07 h a do Bratislavy bude prichádzať o 20.16 h. Vo vlaku budú radené klimatizované vozne 1. a 2. triedy a reštauračný vozeň. 
Posilový vlak R 1505/1504 Šarišan z Bratislavy do Humenného cez Prešov a späť bude jazdiť aj počas školských prázdnin.

You may also like...