Popradský Modelársky Deň 2013

Popradský Modelársky Deň je najväčšie stretnutie modelárov s verejnosťou na Slovensku. Akcia sa uskutoční dňa 8. júna 2013 v Aréne Poprad a čase 09.00 – 17.00 hodiny. Organizuje ho a finančne zastrešuje firma HTmodel s pomocou veľkej skupiny dobrovoľníkov, a s materiálnou podporou našich partnerov. Dúfam, že i v roku 2013 sa nám podarí pripraviť pestrý a zaujímavý program, ktorý veľkým aj malým divákom predstaví nádherný svet modelárstva. Viac o modelárskych aktivitách, ktoré budú prebiehať na PMD 2013, si prečítajte nižšie v texte.

Veľká tvorivá dielňa / workshop NOCH!!! Pozývame Vás aby ste si počas PMD 2013 prišli prakticky vyskúšať tvorbu malej diorámy. Súčasťou expozície bude aj predvádzanie práce so striekacou pištoľou Herpa.

Živá prezentácia najmodernejšieho digitálneho ovládania modelovej železnice Roco Z21 naživo na veľkej obrazovke.

Kvôli nedostatku miesta v hale prosím modelárov venujúcich sa plastovým modelom, aby svoju účasť láskavo presmerovali na špecializovanú akciu Plasticsession, organizovanú klubom Tatranskí orli (www.ipms-kpm-tatranskiorli.eu), ktorá sa bude konať 21.9.2013, a ktorú opäť radi podporíme.

Divácka súťaž o najkrajší RC truck s návesom v mierke 1/14

Pravidlá: 1. Model musí byť postavený s použitím stavebnice Tamiya/Carson. 2. Povolená je ľubovoľná prestavba a úprava. Priebeh súťaže: Každý súťažiaci model bude označený číslom, a v čase od 09:00 do 14:00 sa bude predvádzať divákom. Záleží len na modelárovi, ako dobre dokáže divákov upozorniť na všetky funkcie a vzhľad svojho modelu.  Hodnotenie: Diváci budú vhadzovať lístky so súťažnými číslami do urny. O 14:00 sa zrátajú lístky a budú vyhlásené výsledky. Víťaz dostane drobnú vecnú cenu venovanú firmou Dickie-Tamiya.

PMD_Nakres_haly_2013

You may also like...